Zakaz stosowania geoblokowania w sprzedaży online – wpływ przyjętego przez parlament europejski raportu na branżę audiowizualną i widzów

Temat numeru Temat tygodnia

Niniejszy artykuł jest kontynuacją i rozwinięciem artykułu Zakaz stosowania geoblokowania w sprzedaży online – co osiągnięto i co nas może czekać z wydania grudniowego „Magazynu Online Marketing”. Artykuł odnosi się do raportu (dalej: Raport) Parlamentu Europejskiego (dalej PE) dotyczącego wdrożenia rozporządzenia o zakazie geoblokowania na jednolitym rynku cyfrowym (dalej: Rozporządzenie).

Finalny raport PE dotyczący wdrożenia Rozporządzenia

W zakresie nieodnoszącym się do treści audiowizualnych finalna wersja Raportu nie odbiega znacząco od pierwotnej propozycji Komisji IMCO, która została omówiona w grudniowej części artykułu. Tym samym utrzymane zostały m.in. postulaty odnoszące się do konieczności: zharmonizowanego i poprawnego egzekwowania przepisów przez państwa członkowskie, zwiększania świadomości konsumentów, analizy wpływu sztucznej inteligencji na funkcjonowanie przepisów Rozporządzenia oraz zmian w zachowaniach klientów i handlowców wskutek pandemii COVID-19, wzmocnienia ram prawnych wspierających przepisy Rozporządzenia. Co ciekawe, podtrzymany został kontrowersyjny postulat, aby KE zbadała, konsultując z głównymi interesariuszami, możliwość objęcia zakresem Rozporządzenia usług ubezpieczeniowych, finansowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych.
Postulaty dotyczące poszerzenia zakresu Rozporządzenia o usługi audiowizualne zostały natomiast znacząco złagodzone i zrównoważone, co stanowi pewne zaskoczenie. Jeszcze na 2–3 tygodnie przed głosowaniem plenarnym nad Raportem wszystko wskazywało na to, że nie uda się znaleźć wśród europosłów wystarczającego poparcia dla apeli branży kreatywnej wskazujących na ryzyko objęcia zakazem geoblokowania utworów audiowizualnych. W ocenie autorki niniejszego artykułu na zmianę nastawienia wielu eurodeputowanych znacząco wpłynęło podpisane przez aż 706 organizacji i stowarzyszeń z europejskiego sektora kreatywnego i audiowizualnego oświadczenie skierowane do wszystkich europosłów, które zostało wzmocnione dalszą komunikacją do narodowych delegacji w PE z izb gospodarczych i innych krajowych organizacji oraz zmasowaną kampanią informacyjną #Vote4Culture na platformie X. W akcję indywidualnie włączyli się też prominentni i szeroko rozpoznawalni ludzie kultury (np. polska reżyserka Agnieszka Holland). Zebranie w krótkim czasie takiej liczby podpisów odzwierciedlających wspólne postulaty i zaangażowanie całej europejskiej branży audiowizualnej stanowi fakt bez precedensu i ewidentny sukces. 

POLECAMY

Jakie główne wnioski w zakresie utworów audiowizualnych zawiera finalny Raport PE? 

  • Podtrzymane zostały postulaty wspierania (w tym poprzez fundusze z programu MEDIA) europejskich koprodukcji, dubbingu i napisó...
Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!

Przypisy