Kim jest Data Scientist?

Temat tygodnia

Data Scientist to fachowiec, który może znaleźć zatrudnienie w firmach działających niemal w każdym sektorze. Jego zadaniem jest zbieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych. Obecnie jego działania są bardzo ważne dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach i mogą przyczyniać się do zwiększenia efektywności takich podmiotów gospodarczych. Właśnie dlatego, coraz częściej przeglądając oferty pracy, możemy znaleźć informacje o tym, że poszukiwane są osoby na stanowisko Data Scientist. Kim są tacy fachowcy? Podpowiadamy.

Data Scientist – czyli kto?

W dosłownym tłumaczeniu Data Scientist to w języku polskim mistrz danych. Jest to wykwalifikowany fachowiec, który ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu analityki biznesowej, inżynierii danych, a także modelowania i uczenia maszynowego. Specjalista taki to więc swego rodzaju analityk, który zbiera, przetwarza, a następnie analizuje i wizualizuje dane, umożliwiając wyciągnięcie z nich konkretnych wniosków.

Fachowiec ten powinien mieć wiedzę zarówno z zakresu programowania, jak i statystyki. Może ją zdobyć na studiach lub szybciej, uczestnicząc w specjalnych kursach, dostępnych na przykład na: https://futurecollars.com/kursy/data-science/. Można powiedzieć, że Data Scientist jest to zawód przyszłości, ze względu na to, że coraz więcej firm jest zainteresowanych zatrudnieniem takiego specjalisty. Prawdopodobnie zapotrzebowanie na tego typu analityków z roku na rok będzie coraz wyższe.

Czym zajmuje się Data Scientist?

Osoby zatrudnione na stanowisku Data Scientist mogą mieć różny zakres obowiązków, ponieważ jest on najczęściej uzależniony od sektora, w jakim działa dana firma. Do zadań tego fachowca należy zazwyczaj zdefiniowanie problemu, zebranie właściwych danych, ich oczyszczenie i przetworzenie, a następnie eksploracja i zdefiniowanie nowych zmiennych. Kiedy specjalista ten wykona pogłębioną analizę materiałów źródłowych, wówczas prezentuje jej wyniki.

W sektorze e-commerce fachowiec ten zajmuje się na przykład tworzeniem spersonalizowanych rekomendacji. Może pomagać również w tworzeniu reklam czy w promocji przedsiębiorstwa. W firmach produkcyjnych z kolei odgrywa szczególną rolę w optymalizacji i zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także dystrybucji. Może zajmować się również wykrywaniem potencjalnych awarii na liniach produkcyjnych, zanim dojdzie do nich w świecie realnym. W sektorze handlowym Data Scientist może przewidywać trendy sprzedażowe, które mają wpływ na ofertę czy strategię firmy.

Przypisy