Jak wykorzystać storytelling do zarządzania komunikacją wewnątrz firmy

Temat numeru

Podstawowym błędem, jaki często popełniają zarządzający firmą, jest zakładanie, że o jej wartości stanowi tylko konsument. 

Problem polega na tym, że konsument nie będzie w stanie utożsamić się z wartością Twojej firmy, jeśli Ty wcześniej nie przekazałeś wartości jej marki swoim pracownikom. 

POLECAMY

Jeśli Twoi pracownicy nie wiedzą, na czym polega wyjątkowość marki, dla której pracują, to w oczach konsumenta jesteś kolejną firmą z nieprzemyślanymi 
wartościami. 

Drugim błędem, jaki popełniają zarządzający firmą, jest brak stworzenia odpowiedniego pola do komunikacji pomiędzy kluczowymi działami firmy. 

Najważniejszym wyrazicielem marki firmy jest Twój pracownik. To on będzie kluczem do uzyskania wiarygodności Twojego biznesu. Jego sposób mówienia o firmie, opowiadanie o niej historii, skupianie się na realizacji celów, jakie przed nim stawiasz. Storytelling może Ci pomóc w tym, żeby Twój pracownik, zanim opowie o Twojej firmie, miał przekonanie do marki, którą reprezentuje. 

Opowieść o Twojej firmie pomaga zrozumieć jej wartość 

Od zarania dziejów opowieści wpływają na budowanie więzi między ludźmi. Sprawiają, że słowa czyjegoś doświadczenia stają się doświadczeniem nas samych. Uzupełniają naszą wiedzę o przekazywane przykłady z życia. Pokazują, że poprzez ich słuchanie i wyciąganie wniosków kształtujemy siebie i swoje poglądy. 

To dlatego w firmach należy stosować storytelling, żeby poprzez opowiadanie historii wskazać pracownikom, na jakich wartościach opiera się marka Twojej firmy. Samo powiedzenie komuś, że najważniejszą wartością Twojej firmy jest innowacyjność, niczego o Twojej firmie nie powie. Jeśli jednak Twoja historia zobrazuje taką wartość, masz pewność, że Twój zespół zrozumie jej znaczenie. 

Jeśli nie opowiadasz swoim pracownikom o motywach swojego działania i przekazujesz tylko informacje, że coś jest czarne albo białe – to nie przekonasz swojego pracownika do tego, że to ważne. Nie zbudujesz autorytetu.

Cele storytellingu w zarządzaniu komunikacją wewnątrz firmy
Cel  Omówienie
Umocnienie wartości marki  Poprzez opowiadanie historii z życia firmy, które wpływają na rozumienie jej wartości
Umocnienie rdzenia opowieści firmy  Poprzez stworzenie jednolitego przekazu na każdym szczeblu zarządzania firmą. Rdzeń to w tym przypadku skupienie się np. na opowieści odpowiadającej na pytanie, dlaczego firma istnieje i jakie idzie za nią doświadczenie
Budowanie spójności   Najważniejsza historia firmy, opowiadająca o jej mocnym „dlaczego” może zbudować spójność pomiędzy tożsamością firmy a tym, jak postrzegają ją na zewnątrz 
Podkreślenie etapów rozwoju firmy  Poprzez opowieści budujące świadomość pracowników w zakresie etapów rozwoju firmy, przeszkód, jakie stoją przed nią i pracownikami, ludźmi, którzy wpływają na firmę itd. 
Umocnienie wizji i misji Twojej firmy  Poprzez komunikację wewnętrzną, która ma opowiadać o tym, co jest przesłaniem firmy, jaką firma ma wizję, na czym opiera swój sens
Wzmocnienie relacji wewnątrz firmy   Poprzez opowiadanie historii opartych na doświadczeniach innych
Umocnienie autorytetu liderów, przywódców  Poprzez opowiadanie historii mających na celu poznanie i zrozumienie działań liderów i wartości firmy

Kiedy Twoja historia o firmie jest autentyczna? 

Kiedy jest spójna z wartością Twojej firmy. Kiedy to, co o niej mówią, jest tym, co mówi Twoja firma. Od czego możesz zacząć jej tworzenie? Od odpowiedzi na podstawowe pytania: 

 1. Jaki jest cel Twojej opowieści? 
 2. Jaki problem ta opowieść ma rozwiązać? 
 3. Kto będzie bohaterem historii? 
 4. W jaki sposób ten problem rozwiąże? 
 5. Z jaką przeszkodą się zmierzy, co będzie dla niego konfliktem, co się w nim zmieni i co z tego wyniknie? 
 6. Co będzie rdzeniem Twojej opowieści? 
 7. Jaką emocję wśród odbiorców chcesz tą historią wywołać? 

Jakie opowieści pomagają w komunikowaniu marki firmy
Typ opowieści Przykłady zastosowania Pamiętaj
Geneza powstania firmy Przy organizowanych spotkaniach rekrutacyjnych, integracyjnych, wprowadzaniu pracownika do organizacji, określaniu celów i strategii Buduj swoją historię nie tylko poprzez wskazanie, kiedy powstała firma, ale opisz dokładnie drogę, jaką musiała pokonać, by stać się marką, taką jak dziś
Wartości i przekonania Przy organizacji eventów, budowaniu ofert marketingowych, spotkań rekrutacyjnych, tłumaczeniu błędów popełnianych przez pracowników, komunikowaniu obowiązków itd.  Buduj swoją historię nie poprzez wyliczanie wartości, na jakich zbudowana jest firma, tylko poprzez przytaczanie konkretnego doświadczenia, z którego wynika przynależność do danej wartości
Ku przyszłości  Przy komunikowaniu planów, jakie założyłeś w firmie, celów do spełnienia Opowiadaj o tym, dokąd zmierza Twoja firma, jaką ma wizję rozwoju
Komunikacja zmiany  Przy komunikowaniu celów, wyników pracowników, komunikowaniu zmian w firmie  Możesz opowiedzieć historię bohatera, której treść pozwoli zrozumieć nadchodzące zmiany. Buduj historię opartą na konkretnym problemie bohatera, konflikcie, w jaki przez to popada, stawki, jaką za to zapłaci, i przemiany, jaka się w nim dokona, która będzie komunikowała np. pogodzenie się z koniecznością zmian 
Wyjątkowi pracownicy  Przy komunikowaniu wyników, wręczaniu nagród, opowiadaniu o kulturze firmy, rekrutacjach, zmianach w firmie, tworzeniu oferty itd.  Staraj się budować historię, której celem będzie chęć utożsamienia się z takim pracownikiem, uznanie dla jego wyjątkowości 
Case study Przy komunikacji sprzedaży usług i produktów, obowiązków, zmian, strategii firmy, celów, wartości, odwołań do pracowników W tym przypadku możesz np. opowiedzieć historię o sobie, obecnych i byłych pracownikach lub pokazać, jak działa produkt w kontekście, o którym opowiadasz. Możesz stworzyć historię związaną z marką konkurencyjną itd.
Opowieści lidera  Przy komunikacji zmian, wartości firmy, udzielaniu informacji zwrotnej, obrazowaniu swoich mocnych i słabych stron  Opowieści lidera będą polegać na tym, żebyś tłumaczył swoje zachowania, decyzje, zmiany historią, która ustalona np. za pomocą case study będzie wzorem i drogowskazem dla innych 
Opowieść edukacyjna Przy prezentacji produktu, wartości, historii działań, komunikacji celów, potrzeb, oczekiwań, analizy konkurencji, statystyk, danych z rynku itd.  Poprzez edukowanie storytelling może wpłynąć na przekonanie do Twoich produktów, usług i celów, jakie stawiasz przed pracownikami 
Mała rzecz, która zmieniła wszystko Przy prezentacji produktu, komunikacji celów, zmian, oceny wyników firmy  Najważniejszy w tym typie historii jest jej potencjał edukacyjny, a czasem też motywujący. Jak w przypadku małego kroku – warto opowiedzieć o czymś, co jest bardzo proste do wdrożenia, a jednocześnie przynosi niesamowicie dużo dobrego
Zmiany rynkowe Przy komunikacji zmiany, analizy konkurencji, prezentacji produktu itd.  Skup się na emocjach i odczuciach, Wyciągnij wnioski i podziel się swoją obser...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy