Prawne aspekty prowadzenia portalu internetowego

Prawo dla marketera

Jeżeli kogoś nie ma w internecie, nie istnieje. Obecnie niemal każda firma ma swoją stronę internetową. Jak zgodnie z prawem administrować stronę? Jak zbierać i wykorzystywać dane użytkowników twojego serwisu? Czym są niedozwolone klauzule umowne?

Jak w praktyce przestrzegać prawa autorskiego? Sprawdź, co musisz wiedzieć, aby zgodnie z prawem prowadzić stronę internetową.

Niedozwolone klauzule umowne w regulaminie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną to podstawowy dokument prawny każdego portalu internetowego. Obowiązek jego posiadania wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną1.

POLECAMY

Regulamin określa w szczególności:

 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
 2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • Tryb postępowania reklamacyjnego.

Nie sposób jednak omówić wszystkich aspektów prawnych tworzenia regulaminu dla portalu internetowego. Warto jednak wspomnieć o najważniejszych z nich.

Nie warto kopiować gotowego regulaminu z innej strony. Jeszcze kilka lat temu wiele firm nie zastanawiało się nad treścią regulaminu i sensem jego istnienia, kopiowali jedni od drugich, wskutek czego wiele z nich zawierało błędy, które później wykorzystywały inne podmioty.

Regulamin nie może zawierać tzw. klauzul niedozwolonych. Wiele firm żeruje na niezgodnych z obowiązującym prawem klauzulach zawartych w regulaminach, wysyłając firmom „ugodowe” wezwania do zapłaty. Na stronie internetowej UOKiK istnieje rejestr klauzul niedozwolonych, czyli zapisów, które nie mogą znaleźć się w regulaminie portalu internetowego lub innych umowach2.

Aby uniknąć problemów z regulaminem sklepu internetowego, warto na bieżąco monitorować rejestr klauzul niedozwolonych i na podstawie zmian aktualizować regulamin lub powierzyć stworzenie oraz aktualizację regulaminu wyspecjalizowanym firmom lub prawnikom. Bez trudu odnajdziemy specjalistów w tej zakresie. Wiele podmiotów tworzy gotowy regulamin i na czas subskrypcji ponosi odpowiedzialność za jego zgodność z obowiązującym prawem.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator portalu internetowego, który gromadzi i przetwarza dane osobowe, musi liczyć się z obostrzeniami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych3. Nie każdy podmiot takie dane może gromadzić i przetwarzać. Szalenie ważny jest również sposób ich pozyskania, czy są to dobrowolne deklaracje, czy administrator korzysta z zakupionej bazy danych. 

Ważne! Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych każdy zbiór należy zarejestrować w Urzędzie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kto będąc do tego obowiązany, nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgoda użytkownika

Kluczowym aspektem w gromadzeniu danych użytkowników jest wyrażenie przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

ZGODA (art. 7 ust. 5 Ustawy o ochronie danych osobowych)

Poprzez pojęcie zgody rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Może być odwołana w każdym czasie. Może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.

Dwa najpopularniejsze rodzaje zgody to: zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną. Otwierają one szeroką możliwość reklamy i sprzedaży usług lub produktów. Wiele podmiotów wykorzystuje bazy nie tylko w swojej działalności, ale również w partnerstwie z innymi firmami, warto więc zdobyć jak najwięcej zgód od użytkownika, nie przesadzając jednak z ich liczbą. Gromadzenie niektórych danych może okazać się bezcelowe z punktu widzenia obszaru działania konkretnej firmy.

Najpopularniejsze zapisy wyrażania zgody przez użytkowników:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez …………. (nazwa firmy, adres) w celach marketingowych.
 2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez ………………… (nazwa firmy, adres) w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów.
 3. Zgadzam się na otrzymywanie informacji o produktach alkoholowych.

Ostatnia klauzula jest jedną z najcenniejszych dla branży alkoholowej. Jako że istnieje zakaz reklamy produktów alkoholowych, dane klienta, który zechce otrzymywać informację o produktach alkoholowych, są niemal na wagę złota. 

W praktyce GIODO dość rzadko nakłada kary finansowe na przedsiębiorstwa, zwłaszcza na małe i średnie firmy. Nie oznacza to jednak, że można nie stosować się do Ustawy o ochronie danych osobowych. Komisja Europejska prowadzi prace mające zwiększyć dolegliwość nakładanych na przedsiębiorców kar. 

Obowiązki administratora na forum

Prowadząc stronę internetową, zapewne spotkałeś się z komentarzami użytkowników. Mogą to być komentarze do publikowanych treści lub posty wpisywane na forum. Problem pojawia się w momencie, kiedy wpisywana treść np. narusza czyjeś dobra osobiste, jest reklamą produktu, zawiera treści niecenzuralne lub stanowi tajemnicę handlową. Zgodnie z prawem administrator strony nie jest zobowiązany do tego, by z własnej inicjatywy taką treść usuwać, jednak tylko do momentu, kiedy nie zostanie poinformowany o „bezprawnym charakterze danych” widniejących na jego stronie. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy