Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak zorganizować konkurs na Facebooku zgodny z prawem?

Artykuł | 19 kwietnia 2019 | NR 35
0 682

Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem konkurs na Facebooku, który czynił zadość nie tylko regulaminowi amerykańskiego giganta, ale także obowiązującemu w Polsce prawu. Pamiętam jednak, ile w minionym tygodniu widziałem konkursów, do których miałem większe albo mniejsze zastrzeżenia… Całe mnóstwo. Czy rzeczywiście jest tak źle? TAK. Nawet bardzo. O ile duże firmy korzystają ze wsparcia prawników, o tyle małe podmioty popełniają szereg błędów, nawet nie zdając sobie sprawy z ewentualnych konsekwencji.

Moda na facebookowe konkursy nie słabnie

Coraz więcej firm upodobało sobie sposób promocji własnego biznesu lub przyciągnięcia nowych klientów za pomocą konkursów. Wachlarz nagród jest dość obszerny, od firmowych breloków po nagrody warte po kilka tysięcy złotych. Jak więc zorganizować konkurs, który nie narazi nas na negatywne konsekwencje i będzie sprzyjał rozwojowi naszego biznesu?

POLECAMY

Konkurs zgodny z regulaminem Facebooka

Bez regulaminu ani rusz, ale konkurs musi być też zgodny z obowiązującym prawem. Konkurs w myśl Kodeksu cywilnego to publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

Regulamin Facebooka informuje, że każdy, kto konkurs organizuje, odpowiada za:

 1. regulamin,
 2. warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania),
 3. zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń).

Dobry regulamin kluczem do sukcesu

Poprawnie skonstruowany regulamin uchroni przed negatywnymi konsekwencjami organizacji konkursu. Pomoże również w przypadku ewentualnych sporów. Nierzadko w dyskusji pod opublikowanym konkursem można spotkać opinie „znawców”, mniej albo bardziej uzasadnione. Ale o kryzys w social media nietrudno, więc należy dbać o to, jaka treść trafia pod logo firmy organizującej konkurs. Im dokładniej regulamin będzie precyzował warunki konkursu, tym bezpieczniej dla organizatora.

Podstawowe minimum, jakie każdy konkurs powinien zawierać, to: podmiot, który organizuje konkurs, jego dane, czas trwania konkursu, warunki uczestnictwa, jakie nagrody można wygrać, informacja o powołaniu komisji konkursowej, sposób wyłonienia zwycięzców, zgoda na opublikowanie listy zwycięzców, zasady odbioru nagród, zobowiązanie do wskazania adresu w celu wysłania nagrody.

To najważniejsze postulaty, których w regulaminie nie może zabraknąć. Nie chodzi o to, żeby w regulamin wpisać wszystko, co nam przyjdzie do głowy, lecz żeby na tyle sprecyzować jego warunki, aby jego uczestnicy dokładnie wiedzieli, jakimi konkurs rządzi się prawami. Czym bardziej zaawansowany poziom skomplikowania konkursu, tym więcej czasu zajmie napisanie poprawnego regulaminu.

W regulaminie należy określić, jak będzie odbywał się konkurs. Czy będzie to oś czasu, czy aplikacja. Oba rozwiązania mają zalety, ale też wady. W przypadku skomplikowanych konkursów warto skorzystać z aplikacji.

Zgodnie z regulaminem Facebooka

Promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy:

 • pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;
 • informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana.

Promocje można przeprowadzać na stronach lub w aplikacjach na Facebooku. Do przeprowadzania promocji nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”). Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

Nie chodzi o to, żeby w regulamin wpisać wszystko, co nam przyjdzie do głowy, lecz żeby na tyle sprecyzować jego warunki, aby jego uczestnicy dokładnie wiedzieli, jakimi konkurs rządzi się prawami.

 

Czego według regulaminu Facebooka nie wolno nam robić? Warunkiem konkursu nie może być:

 • udostępnienie na swojej osi czasu informacji o konkursie,
 • udostępnienie konkursu na osi czasu znajomego,
 • żądanie tagowania znajomych,
 • zakaz wyłaniania zwycięzców po liczbie osiągniętych lajków.

Do zapisów regulaminowych dochodzi jeszcze obowiązujące polskie prawo:

 • Nie można losować zwycięzców (konkurs wówczas stanie się loterią, która obarczona jest dodatkowymi obostrzeniami, zawartymi w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, np. sporządzenie wniosku do Izby Celnej, opłata za zezwolenie, utworzenie komisji z członkiem Ministerstwa Finansów itp.).
 • Należy rozstrzygnąć kwestie podatkowe (nagroda o wartości poniżej 760 zł nie wywołuje zobowiązania podatkowego). Nagrody powyżej tej kwoty są opodatkowane. Przyjęło się, że podatek od nagród opłaca organizator (kwestia wizerunkowa), ale w regulaminie można ten obowiązek przenieść na zwycięzcę. Dodatkowo, jeżeli fundatorem nagród jest jakaś inna firma, konieczne będzie podpisanie umowy z nią.
 • Umieszczenie informacji o niewykorzystywaniu danych zebranych na potrzeby konkursu do przesyłania informacji handlowych.
 • Zgoda uczestników konkursu na opublikowanie listy zwycięzców, zgoda na przetwarzanie danych (bez tego zapisu wytypujemy zwycięzców, ale z uwagi na ochronę danych osobowych nie będziemy jej mogli podać do publicznej wiadomości).
 • Należy się strzec w regulaminie tzw. klauzul abuzywnych. Czyli postanowień, które ograniczają w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami interesy, która bierze udział w konkursie. O ile same klauzule abuzywne, które byłyby zawarte w regulaminie, są z mocy prawa nieważne, o tyle sankcje za ich zastosowanie są dotkliwe (kara 1000 zł lub grzywna do 10% przychodu firmy za zeszły rok obrotowy).
 • Kto może wziąć udział w konkursie? (zgoda/zakaz na uczestnictwo pracowników firmy organizatora – kwestia indywidualna). Przy czym warto wpisać, że uczestnikami mogą być osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej, czyli te, które ukończyły 18 lat. Jeżeli konkurs kierowany jest do osób małoletnich (de facto i tak muszą mieć ukończone 13 lat),...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy