Jak łączyć online z offline dzięki mobile?

Temat numeru

Dane z lokalizacji to unikalna wiedza o użytkownikach odwiedzających określone miejsca, ukazująca ich przyzwyczajenia i styl życia. Dodatkowo możliwe jest łączenie ich z informacjami z używanych aplikacji oraz stron, co pozwala na otrzymanie szczegółowej charakterystyki badanych osób. W efekcie możemy lepiej poznać klientów, także tych konkurencji, aby zwiększyć skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych.

Rys. 1. Selectivv – jakie dane z urządzeń mobilnych zbieramy?

W jaki sposób gromadzone są dane?

Gdy użytkownik urządzenia mobilnego otworzy stronę internetową lub aplikację zawierającą przestrzeń reklamową, na której widnieje reklama wyświetlana przez Selectivv, firma otrzymuje podstawowe informacje z urządzenia przenośnego wraz z indywidualnym numerem użytkownika (GAID/IDFA). Jesteśmy połączeni z sieciami reklamowymi, co daje nam dostęp do 200 tys. aplikacji i 15 milionów stron internetowych.

POLECAMY

Reklama na smartfonach

Geotargetowanie
Jeżeli efektywność i zasięg stanowią nasze podstawowe cele i wiemy, w których miejscach przebywają nasi potencjalni klienci, warto wybrać geotargetowanie. Realizacja ta polega na emisji kampanii do użytkowników w dowolnych lokacjach – w krajach, regionach, miastach, centrach handlowych itd. Lokalizacja naszych odbiorców nie musi sprowadzać się do ich fizycznej obecności, ale chociażby do korzystania z określonych aplikacji lub ich grup. Mamy możliwość wyświetlania reklam osobom korzy­stającym:

  • z konkretnej aplikacji, 
  • konkurencyjnych aplikacji,
  • aplikacji z wybranych kate­gorii.

Profile behawioralne
Zainstalowane w telefonie aplikacje i odwiedzane strony mobilne umożliwiają poznanie nawyków i zachowań konsumentów. W ramach platformy DMP (Data Management Platform) Selectivv gromadzi i analizuje dane z kanału mobile i na ich podstawie przygotowuje profile behawioralne użytkowników smartfonów. 
 

Przykładowe grupy profilowe to np. użytkownicy często podróżujący, osoby słuchające muzyki, gracze czy przedsiębiorcy. Dane te są zbierane i aktualizowane w sposób ciągły, więc można implementować je w dowolnej kampanii reklamowej. 


Korzystając z profili behawioralnych, czyli charakterystyki i demografii pewnych grup, możemy kierować kreacje do potencjalnych klientów na podstawie ich zainteresowań oraz aktywności na urządzeniach mobilnych. 

Dane historyczne z lokalizacji (Geotrapping®)

Bardzo przydatną metodą jest także korzystanie z danych historycznych z lokalizacji. To informacje o użytkownikach, którzy w przeszłości odwiedzili interesujące nas miejsca (wybrane sklepy, targi, konferencje itp.). Dzięki nim możemy wyświetlać reklamy wybranej grupie dzień, tydzień czy miesiąc po ich wizycie. To ogromna zaleta, ponieważ osoby, które uczestniczą w danym wydarzeniu, targach czy koncercie, nie zawsze mają czas czy możliwość zapoznania się z kreacją od razu. Większą skłonność do jej obejrzenia wykazują chociażby, odpoczywając wieczorem w domu.
Wiele projektów wymaga wykorzystania kilku metod targetowania. Jeżeli chcemy dotrzeć np. do osób w wieku 18-25 lat, zainteresowanych sportem, mieszkających w Warszawie i biorących udział w wydarzeniach sportowych, to w jednej kampanii zastosujemy wszystkie wspomniane rozwiązania.

Rozszerzona rzeczywistość

Potencjał danych ze smartfonów i tabletów możemy z powodzeniem zaimplementować poza działaniami na mobile. Jest to np. wykorzystanie tych informacji w innych kanałach online – w reklamie na desktopie czy w social mediach – ale również w inicjatywach podejmowanych offline.
Na początek badanie potencjału lokalizacji outdooru. Czy rozważane miejsce przyniesie najlepsze efekty? Kto może mieć okazję zobaczyć reklamę na billboardzie lub ekranie ledowym?
Jesteśmy w stanie przeprowadzić także kampanię outdoorową, której kontynuacja wyświetli się na urządzeniach mobilnych. Innymi słowy, osoby, które znalazły się w oko­licy nośnika zewnętrznego, zobaczą dalszy ciąg kampanii na swoich smartfonach. 
Jeszcze bliższa cyberrzeczywistości jest kampania dynamiczna, której treści na nośni­kach cyfrowych zmieniają się w czasie rzeczywistym na podstawie danych o użytkownikach smartfonów. 

Studium przypadku wykorzystania DOOH i danych z mobile

Przykładem realizacji, w której zostało to wykorzystane, jest projekt artystyczny Symulakra zrealizowany przez Pangenerator i Screen Network. Symulakra to cyfrowa rzeźba wyświetlana na fasadzie centrum handlowego Plac Unii, na której kształt miał wpływ aktualny ruch samochodowy w jej pobliżu oraz dane z telefonów komórkowych osób zgromadzonych w okolicy.

Weryfikacja

Dane z mobile to także rozszerzona możliwość mierzenia i raportowania. Kto zobaczył banery, a następnie udał się do sklepu (tego wirtualnego lub fizycznego)? Co „zagrało”, a co należy poprawić w przyszłości? Na podstawie dostępnych informacji i narzędzi je wykorzystujących łączymy wyświetlenia reklamy na smartfonie z wizytą w sklepie. 
To także pomiar kampanii outdoorowej i raportowanie o jej zasięgu oraz charakterystyce odbiorców – ich demografii i profilach behawioralnych.

Rozwój technologii mobilnej a możliwości badawcze

Nie tylko działania marketingowe mogą być oparte na powszechności i rozwoju technologii mobilnej. Dane ze smartfonów pozwalają na dokładne badania i analizy dużych grup użytkowników.
Liczba interakcji z urządzeniami przenośnymi i częstotliwość korzystania z nich wywiera ogromny wpływ na ilość oraz jakość danych dostępnych do analizy. Są one zbierane w sposób pasywny, bez potrzeby angażowania użytkownika.
Także w kontekście RODO dane z mobile są całkowicie bezpieczne i wartościowe. Selectivv zbiera oraz analizuje olbrzymie ilości informacji o użytkownikach, ale robi to w sposób zanonimizowany. Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych i nie identyfikujemy userów z imienia i nazwiska.

Badania pasywne

Jeżeli jesteśmy właścicielem marki, możemy być zainteresowani pozyskaniem informacji o naszych klientach po to, aby rozwijać ofertę oraz odpowiednio komunikować się z grupą docelową. 
Być może chcemy też dowiedzieć się czegoś o osobach, które kupują u konkurencji, a nie u nas, aby przeanalizować, co zrobić, żeby ich do siebie przekonać. Co więcej, możemy poznać sposób dotarcia do użytkowników, którzy jeszcze o nas nie słyszeli, ale cechują się wysokim potencjałem, aby zostać naszymi klientami na stałe.
Jaka jest skuteczność działań marketingowych, które prowadzimy? Jak zmierzyć i określić footfall na styku online i offline? Wykorzystując informacje z kampanii mobilnych oraz rozwiązania tworzone w oparciu o nie, mamy możliwość zbierania baz danych i porównania ich. Widzimy wtedy, kto miał kontakt z reklamą, jaka jest jego charakterystyka oraz czy i kiedy odwiedził fizyczną lokalizację. Łącząc wyniki badania z informacjami o sprzedaży, możemy wnioskować, jaka była skuteczność działań reklamowych, które podjęliśmy.
Dzięki danym z urządzeń mobilnych możemy zrealizować badanie uczestników wydarzeń czy osób korzystających z określonych aplikacji. Wbrew pozorom nie analizujemy wtedy jedynie grupy, która pojawiła się w danym miejscu i określonym czasie albo często włącza określoną aplikację. Mamy możliwość poznania charakterystyki pewnych zdarzeń, prognozowania trendów, opisywania zjawisk.
 

Badania na podstawie danych z mobile to także analizy społeczne i gospodarcze. Mogą one odpowiada...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy