Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o podcastach, ale...

Marketing i sprzedaż

Jeśli czytający te słowa oczekuje, że informacje zawarte w tym tekście mogą stanowić gwarancję sukcesu w prowadzeniu podcastu, musimy od razu rozwiać wątpliwości. Uniwersalne poradniki po prostu nie istnieją – jak w każdym medium, tak i w świecie audycji on-demand sukces jest wypadkową idei kreatywnej, włożonej pracy, kompetencji w poruszanym temacie, a także umiejętności storytellingowych prowadzącego podcast i jego rozmówców.

Śmiemy sądzić, że istotne są również barwy głosów, bogactwo stosowanej polszczyzny, posiadana charyzma, konsekwentnie stosowana promocja, a często także łaskawość losu, który sprawi, że w określonym momencie duża grupa słuchaczy wybierze akurat ten konkretny tytuł podcastowy, zachwyci się nim i zacznie go skutecznie polecać innym osobom. Żadnego z powyższych punktów tutaj nie rozwiniemy, jednak możemy udzielić kilku rad, będących zresztą wnioskami z kompleksowego badania polskich słuchaczy podcastów „Słuchacz podcastów w Polsce”, które przygotowaliśmy w Tandem Media, a które ten oczekiwany sukces mogą do pewnego stopnia wesprzeć. 

POLECAMY

Potencjał słuchaczy podcastów

Najpierw o tym, kim są polscy słuchacze podcastów. Co prawda, powinniśmy zacząć od płci, ale informacja na ten temat niewiele wniesie – zarówno mężczyzn, jak i kobiet jest wśród odbiorców podcastów dokładnie tyle samo, proporcje w tym względzie układają się równo po połowie. Natomiast w kwestii wieku warto zwrócić uwagę na to, że osoby powyżej 35. roku życia stanowią aż 57% wszystkich sięgających po audycje na życzenie. Trochę intuicja (bo młodzi są tzw. early adopters nowinek mediowych, a na podstawie rynku amerykańskiego wiemy też, że audytorium podcastów zmierza do odzwierciedlenia struktury populacji), ale przede wszystkim dane z dwóch fal naszego badania – za 2019 i 2020 r. – ukazujące trend i wzrost o 9 punktów proc., podpowiadają nam dodatkowo, że udział tej grupy będzie się dalej zwiększał. Dokładnie odwrotnie dzieje się z grupą słuchaczy najmłodszych, tych w wieku od 15 do 24 lat. Udział użytkowników z tego przedziału maleje w strukturze – w 2019 r. stanowili 26% wszystkich słuchaczy, a w 2020 r. o 7 punktów procentowych mniej – 19%. 
Określenie wieku potencjalnych słuchaczy tego medium nie oznacza wcale, że zachęcamy do wprowadzania na rynek podcastów obliczonych na poszukiwanie szerokiego audytorium. Jednak oczywiste jest, że sposób ujęcia treści w audycji kierowanej do młodego odbiorcy nie będzie tożsamy z formą, którą preferuje słuchacz dojrzały. Różnią je język, zapewne też akcenty położone na inne elementy opowieści, dobór przyciągających do podcastu głosów itp. Znajomość struktury wiekowej polskiego słuchacza podcastów może się zatem okazać wskazówką przy szacowaniu potencjału zasięgowego. 
Analizując wyniki badania polskich słuchaczy podcastu, trafiamy na więcej takich wskazówek – kolejną może stać się struktura wykształcenia odbiorców. Osoby posiadające dyplom wyższych uczelni to aż 47% grupy, a osoby z wykształceniem średnim stanowią 43%. Nie wymaga szerokiego komentarza znaczenie tej informacji poza tym, że formy i treści o charakterze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów
Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!

Przypisy