Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nadchodzą drastyczne kary za spamowanie

Artykuł | 19 listopada 2014 |
153
Już od grudnia kara za spamowanie może wynieść do 3% przychodów firmy. 25 grudnia bieżącego roku, wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Już od grudnia kara za spamowanie może wynieść do 3% przychodów firmy. 25 grudnia bieżącego roku, wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną, a nawet telefony z call-center będą niezgodne z prawem, o ile nie wyraziliśmy na nie wcześniej zgody. Ochroną będą objęci wszyscy, a nie tylko osoby fizyczne. 

Artykuł 48 wspomnianej ustawy zmienia artykuł 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (PT) przez dodanie trzech bardzo istotnych słów: „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Po zmianie przepis będzie brzmiał następująco: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”.

Aby zrozumieć nowe brzmienie przepisu (art. 172 PT) trzeba sięgnąć do definicji „telekomunikacyjnego urządzenia końcowego”, która jest zawarta w art. 2 pkt 43 prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z nim „telekomunikacyjne urządzenie końcowe” to „urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci”.

Wynika z tego, iż po wejściu w życie znowelizowanego przepisu art. 172 PT, jakiekolwiek działania (za pośrednictwem telefonu, komputera, urządzeń mobilnych, itd. podłączonych do sieci) podejmowane dla celów marketingu bezpośredniego, bez uzyskania uprzedniej zgody osoby do której te działania będą kierowane, będą niezgodne z prawem. Co za tym idzie, przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (potocznie spam) a nawet telefony z call-center (o ile nie wyraziliśmy wcześniej zgody), będą niezgodne z prawem. Warto również zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do normy z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy