Nadchodzą drastyczne kary za spamowanie

Aktualności
Już od grudnia kara za spamowanie może wynieść do 3% przychodów firmy. 25 grudnia bieżącego roku, wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Już od grudnia kara za spamowanie może wynieść do 3% przychodów firmy. 25 grudnia bieżącego roku, wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

POLECAMY

Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną, a nawet telefony z call-center będą niezgodne z prawem, o ile nie wyraziliśmy na nie wcześniej zgody. Ochroną będą objęci wszyscy, a nie tylko osoby fizyczne. 

Artykuł 48 wspomnianej ustawy zmienia artykuł 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (PT) przez dodanie trzech bardzo istotnych słów: „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Po zmianie przepis będzie brzmiał następująco: „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”.

Aby zrozumieć nowe brzmienie przepisu (art. 172 PT) trzeba sięgnąć do definicji „telekomunikacyjnego urządzenia końcowego”, która jest zawarta w art. 2 pkt 43 prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z nim „telekomunikacyjne urządzenie końcowe” to „urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci”.

Wynika z tego, iż po wejściu w życie znowelizowanego przepisu art. 172 PT, jakiekolwiek działania (za pośrednictwem telefonu, komputera, urządzeń mobilnych, itd. podłączonych do sieci) podejmowane dla celów marketingu bezpośredniego, bez uzyskania uprzedniej zgody osoby do której te działania będą kierowane, będą niezgodne z prawem. Co za tym idzie, przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (potocznie spam) a nawet telefony z call-center (o ile nie wyraziliśmy wcześniej zgody), będą niezgodne z prawem. Warto również zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do normy z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochroną z art. 172 prawa telekomunikacyjnego będą objęci wszyscy, a nie tylko osoby fizyczne. 

Jak powiedział w rozmowie telefonicznej Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Dariusz Dąbek, intencją ustawodawcy było wprow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy