Dołącz do czytelników
Brak wyników

PR-owcy nie dbają o swój wizerunek

Artykuł | 24 lutego 2014 |
291
Mimo rosnącej świadomości potrzeby prowadzenia działań komunikacyjnych, branża public relations nadal charakteryzuje się słabą reputacją – pozytywnie ocenia ją tylko 16% Polaków. Z raportu zrealizowanego na zlecenie Procontent Communication wynika, że co trzeci Polak uważa PR za niewiarygodny, a prawie 30% badanych łączy go przede wszystkim z tzw. czarnym PR-em.

Mimo rosnącej świadomości potrzeby prowadzenia działań komunikacyjnych, branża public relations nadal charakteryzuje się słabą reputacją – pozytywnie ocenia ją tylko 16% Polaków. Z raportu zrealizowanego na zlecenie Procontent Communication wynika, że co trzeci Polak uważa PR za niewiarygodny, a prawie 30% badanych łączy go przede wszystkim z tzw. czarnym PR-em.

Badanie zrealizowane przez Procontent Communcation w ramach kampanii „PR bez uprzedzeń” pokazuje, że mimo licznych inicjatyw ukierunkowanych na poprawę postrzegania PR-u, duża część Polaków nadal ocenia go w sposób negatywny. Co trzeci badany uważa PR za niewiarygodny, a aż 29% ankietowanych utożsamia działania komunikacyjne przede wszystkim z tzw. „czarnym PR-em”, podczas gdy tylko 9% całkowicie sprzeciwia się tej opinii. 46% osób nie ma natomiast na ten temat wyrobionego zdania.


O niewielkiej wiedzy z zakresu mechaniki działań komunikacyjnych może świadczyć również fakt, że większość Polaków nie potrafi jednoznacznie wskazać, kto zajmuje się budowaniem wizerunku osób i firm. 21% badanych uznało, że robią to pracownicy działu marketingu, na kolejnym miejscu uplasowali się politycy (20%), a tuż za nimi agencje reklamowe (17%). Tylko 10% respondentów stwierdziło, że działania komunikacyjne są prowadzone przez konsultantów PR, a 7% ankietowanych wskazało na rzeczników prasowych. Co czwarty Polak w ogóle nie potrafił odpowiedzieć na  to pytanie.

Wyniki przeprowadzonego przez nas badania pokazują, że to brak wiedzy na temat PR-u w dużej mierze przekłada się na negatywny stosunek do naszej branży. Tymczasem bez prowadzenia dodatkowych działań komunikacyjnych, dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju będzie o wiele trudniejszy – mówi Grzegorz Ćwiek, Dyrektor Zarządzający Procontent Communicaton. Przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, że dobrze prowadzone działania z zakresu budowania wiz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy