Dlaczego sprzedaż nie rośnie, skoro mamy tyle konwersji?

Analityka internetowa

Czy zdarzyło Ci się, że Twoje kampanie generowały doskonały ROAS, mnóstwo konwersji, ale nie przekładało się to na wzrost sprzedaży firmy? Dlaczego niektóre kampanie są skuteczne tylko w raportach? Czy to raporty zawierają nieprawdziwe dane, czy to może my je niewłaściwie interpretujemy i wyciągamy błędne wnioski?

Koncepcja lejka marketingowego narodziła się jeszcze w XIX w. i jest przypisywana amerykańskiemu strategowi reklamy Eliasowi St. Elmo Lewisowi, który na początku XX w. sformułował model AIDA. W roku 2015 Avinash Kautchik zaproponował nieco inny model, STDC, w którym góra lejka została uproszczona do trzech faz, a dodano kolejny etap: Care, zwany też Loyalty, który wskazuje, że w momencie zakupu lejek się nie kończy, ponieważ nabywcy będą do nas wracać i również do dotychczasowych klientów należy kierować komunikację marketingową (rys. 1). 

POLECAMY

 Rys. 1. Lejki marketingowe AIDA i STDC. Źródło: opracowanie własne 

Dodanie tego ostatniego etapu lejka nie powinno być zaskoczeniem, skoro na szkoleniach dla sprzedawców co najmniej od kilku dekad mówi się, że najłatwiejszym do pozyskania jest ten klient, którego już masz. Sprzedanie kolejnego produktu dotychczasowemu odbiorcy będzie zazwyczaj kilka razy łatwiejsze niż zdobycie nowego. Nie ma w tym nic zaskakującego – dotychczasowych klientów nie musimy już przekonywać, że jesteśmy w stanie wypełnić składane im obietnice, a ponowne nawiązanie kontaktu też jest zazwyczaj łatwiejsze, niż za pierwszym razem. Z tego samego powodu listy remarketingowe użytkowników, którzy dokonali wcześniej transakcji należą do najtaniej konwertujących grup odbiorców reklamy. 

Niestety, z dotychczasowymi klientami jest pewien problem: zazwyczaj stanowią niewielką część naszej grupy docelowej, a bez dopływu świeżej krwi, czyli nowych nabywców, będą się nam co najwyżej wykruszać. 

Nowi i powracający klienci w kampaniach e-commerce 

Skoro pozyskanie nowego klienta wymaga więcej wysiłku, to raportując konwersje powinniśmy inaczej traktować transakcje powracających nabywców oraz tych, którzy kupują po raz pierwszy, i akceptować to, że ich zdobycie będzie się wiązało z wyższym kosztem. W praktyce jednak firmy e-commerce bardzo rzadko dokonują takiego rozróżnienia. Konwersja to konwersja i każdej przypisywana jest wartość według tej samej reguły, np. jest nią przychód brutto z danej transakcji. 

Skutkiem tego algorytmy optymalizujące kampanie, a także nasze procesy decyzyjne w zakresie alokacji budżetów szybko znajdują drogę na skróty i sięgają przede wszystkim po te najniżej rosnące owoce, czyli powracających klientów. Początkowo to może nawet...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy