Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

31 sierpnia 2017

Big Data – nowe korzyści, potencjalne zagrożenia

0 485
Ilość danych, jakie generujemy na swój temat, korzystając z różnych urządzeń i aplikacji, jest coraz większa, a przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują potencjał, jaki daje technologia Big Data, pozwalająca na ich skuteczne analizowanie i wykorzystywanie. Analityka danych to jednak nie tylko ogromne możliwości, ale również wiele zagrożeń prywatności oraz potencjalnej dyskryminacji konsumentów.

Używając  wszystkich mobilnych udogodnień zostawiamy w Internecie ogromne ilości informacji na swój temat, a historie kliknięć czy lokalizacjicoraz chętniej są wykorzystywaneprzez przedsiębiorców do działań marketingowych. Tego rodzaju dane pochodzą z różnych źródeł, m.in. z kart lojalnościowych, newsletterów, ruchów na stronie czy z dedykowanych aplikacji, a ich umiejętna analiza daje olbrzymie możliwości. Technologia Big Data prowokuje jednak również wiele pytań, dotyczącychzagrożenia naruszania prywatności jednostkiczy jej potencjalnej dyskryminacji. Przedsiębiorcy sięgający po tego typu narzędzia i analizy,powinni mieć świadomość ram prawnych, którezminimalizują możliwość wykluczeń społecznych, a także zapewnią odpowiednią ochronę danych osobowych oraz prawo do prywatności konsumentów.

POLECAMY

Stosowanie popularnych plikówcookies umożliwia m.in. personalizowanie treści pojawiających się na stronach internetowych m. in. poprzez dopasowywania reklam, komunikatów lub też zapamiętywanie preferencji. Jednak ich stosowanie podlega regulacji ustawowej, której przedsiębiorcy oraz właściciele i administratorzy stron powinni przestrzegać.Jak twierdzi Paweł Michalak z kancelarii MKZ Partnerzy „zgodnie z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne, przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, m. in. pod warunkiem, że jest on uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały o celu przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do tej informacji, a także o możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi”.

Należy również pamiętać, że usługodawca jest zobowiązany zapewnić usługobiorcy stały dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celuoprogramowania, z którego ten korzysta lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawców do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Abonent lub użytkownik końcowy powinien mieć również wpływ na warunki przetwarzania danych za pomocą, nie tylko ustawień przeglądarki, lecz także konfiguracji samej usługi. Użytkownik końcowy musi wyrazić zgodę na gromadzenia danych za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub odpowiednio skonfigurować usługę. Należy również pamiętać, że zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia innej treści lecz musi mieć wyraźny charakter.

Zagrożenie dyskryminacją

Coraz więcej firm zbiera dane „na zapas”, dzięki czemu mogą lepiej przewidywać wybory zakupowe na podstawie analizowanych danych. Celem jest zdobycie większej wiedzy o klientach, abytrafniej targetować usługi i produkty oraz przewidywać nadchodzące trendy. Tego rodzaju analizy, często przez ilość przetwarzanych danych oraz jej automatyzację,narażają wielu konsumentów na dyskryminację na tle rasowym lub etnicznym, jak również ze względu na poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania czy nawet stan zdrowia. Niezbędne staje się więc przeprowadzenie wcześniejszych symulacji systemówanalizy danych, które pozwolą na wyeliminowanie ewentualnego zagrożenia dyskryminacją czy wykluczeniem.

Sprzedaż baz danych

Coraz częstszym zjawiskiem jest również gromadzenie danych klientów w celu ich udostępniania lub sprzedaży innym podmiotom. W przypadk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy