Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

7 maja 2018

7 pytań o RODO w agencji digital marketingowej

315
Jakie pytania w kontekście RODO trafiają do przedstawicieli agencji, zajmującej się digital marketingiem? Na jakie aspekty prawne powinni zwrócić uwagę właściciele e-sklepów? Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO), czyli General Data Protection Regulation wchodzi w życie już 25 maja. Warto poznać odpowiedzi na popularne pytania o RODO, które pojawiają się m.in. podczas procesów ofertowych.

W jakim celu wdrażane jest RODO?

Kształt nowego rozporządzenia było tematem dyskusji i było wypracowywane przez kilka lat przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W efekcie, w kwietniu 2016 roku, przyjęte zostało unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, uchylające Dyrektywę o Ochronie Danych Osobowych obowiązującą od 1995 roku.

Jedną z intencji przyświecających unijnym urzędnikom było ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tak, aby były one możliwie spójne na terenie całej Unii Europejskiej. To także chęć szerokiej ochrony danych obywateli Unii i nałożenie obowiązku stosowania się do nowych przepisów również przez podmioty, które chcą przetwarzać dane obywateli krajów Unii Europejskiej, a znajdują się poza jej terytorium. Patrząc z perspektywy biznesów digitalowych, takie podejście wyrównuje szanse i nadaje jednolite warunki do prowadzenia biznesu w obrębie całej Unii. Patrząc, jak dynamicznie rozwijają się e-commerce’y z którymi współpracujemy, w sytuacji, w której doprowadzimy do pełnej zgodności z nowymi przepisami w Polsce, z powodzeniem i przy relatywnie niskich nakładach pracy, będziemy mogli wykorzystać wypracowane procedury na pozostałych rynkach unijnych. W praktyce powinno to ułatwić ekspansję i eksport towarów oraz usług.

Kolejnym istotnym elementem branym pod uwagę przez unijnego prawodawcę było unowocześnienie przepisów i ich odniesienie (na możliwie uniwersalnym poziomie) do obecnych realiów postępującej cyfryzacji społeczeństwa i jego zaawansowania technologicznego, które dokonały się od czasu ostatniej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

Jak długi jest okres ochronny? Ile mam czasu na wdrożenie odpowiednich procedur?

Dwuletni okres dostosowawczy, w czasie którego pomioty przetwarzające dane miały możliwość podjęcia odpowiednich działań przygotowujących je do RODO, mija 25 maja 2018 roku. Wtedy też podmioty te muszą spełniać wszystkie wymogi nowych przepisów dot. ochrony danych osobowych. Niestety, część osób uważa, że po maju 2018 roku pojawi się jeszcze jakiś dodatkowy okres przejściowy. Tak zdecydowanie nie będzie, dlatego jeśli nie podjęliśmy jeszcze odpowiednich działań przygotowujących nas do wejścia nowych regulacji, jest to ostatni moment, żeby to zrobić.

 

Jakie informacje uznać będzie można za dane osobowe?

W myśl nowych przepisów, za dane osobowe uznawali będziemy wszystkie informacje na podstawie których możemy zidentyfikować osobę fizyczną lub dane o zidentyfikowanej już osobie fizycznej. Co szczególnie ważne, mowa tutaj o osobie, którą można zidentyfikować bezpośrednio (na postawie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, czy identyfikatora internetowego) lub pośrednio (na postawie cech określających tożsamość danej osoby). Takie podejście do definiowania danych osobowych w praktyce oznaczało będzie, że jeszcze większa niż dotychczas pula informacji podlegała będzie przepisom nowego prawa. Danymi osobowymi nie będą dane anonimowe lub zanonimizowane.

W kontekście biznesów online’owych należy zwrócić uwagę na to, iż w myśl nowych przepisów identyfikatory internetowe, takie jak np. adres IP, czy pliki cookie przypisywane urządzeniom lub aplikacjom, z których korzystają osoby fizyczne, mogą w sposób pośredni (w połączeniu z innymi informacjami) przyczynić się do identyfikacji konkretnej osoby. Z tego też powodu, należy przygotować się do tego, że wskazane wyżej identyfikatory uznawane będą za dane osobowe i podlegać będą nowym przepisom.

 

Czym jest przetwarzanie danych?

W myśl nowych przepisów, przetwarzaniem danych stają się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych. W praktyce będzie to więc bardzo szeroki zbiór czynności takich, jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Warto zwrócić uwagę, że wbrew obiegowym opiniom, samo posiadanie danych (ich przechowywanie) np. tych pochodzących z procesów rekrutacyjnych, również podlegać będzie przepisom RODO.

 

Kto odpowiadał będzie za prze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy