Dołącz do czytelników
Brak wyników

Szara strefa i jej wpływ na polską gospodarkę

Artykuł | 16 września 2015 |
161
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował raport poświęcony zjawisku szarej strefy w Polsce. Według prognoz Instytutu, szara strefa w bieżącym roku stanowi nieco ponad 19 procent PKB, a efekty jej istnienia są odczuwalne przez wszystkich uczestników życia gospodarczego.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował raport poświęcony zjawisku szarej strefy w Polsce. Według prognoz Instytutu, szara strefa
w bieżącym roku stanowi nieco ponad 19 procent PKB, a efekty jej istnienia są odczuwalne przez wszystkich uczestników życia gospodarczego.

Szara strefa obecna jest we wszystkich gospodarkach na świecie, a jej efekty odczuwalne są zarówno przez administrację państwową jak i podmioty gospodarcze – budżet państwa nie uzyskuje części należnych mu podatków,
a przedsiębiorcy muszą zmagać się z nieuczciwą konkurencją. Tracą również osoby pracujące w szarej strefie, która nie gwarantuje takich podstawowych benefitów, jak ubezpieczenia społeczne czy emerytalne. Ponadto szara strefa przyczynia się do tego, że niektóre dobra i usługi nie spełniają standardów określonych w przepisach.

Z raportu „Szara strefa w polskiej gospodarce w 2015 roku” wynika, że może ona również pozytywnie oddziaływać na gospodarkę. Przykładem są osoby o najniższych kwalifikacjach, które dzięki szarej strefie mają możliwość uzyskiwania dochodów, dzięki czemu zawęża się obszar ubóstwa i odciążają się wydatki państwa na pomoc społeczną. Co więcej, osoby te zarobioną na czarno gotówkę wydają w ramach legalnej gospodarki.

Według obliczeń IBnGR wartość szarej strefy w Polsce jeszcze w tym roku będzie wynosiła 372 miliardy złotych. Oznacza to, że od 2011 roku wzrosła o 34 miliardy. Prognozy wskazują, że stanowi ona nieco ponad 19 procent PKB.

Do głównych przyczyn prowadzenia działalności w szarej strefie zaliczają się: wysokie podatki, skomplikowany system podatkowy, nadmierne regulacje w gospodarce, a także niesprzyjające przedsiębiorcom prawo. Szara strefa obecna jest w wielu obszarach – budownictwie, handlu, rolnictwie i różnego rodzaju usługach – od produkcji odzieży, przez handel przygraniczny, po usługi sprzątania.

Szara strefa to duży problem dla biznesu, ponieważ niszcz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy