Dołącz do czytelników
Brak wyników

Strategia marketingowa - Jakich narzędzi warto użyć?

Artykuł | 25 maja 2016 |
0 382
Strategia marketingowa wiąże się z kompleksowym określeniem celów oraz działań, jakie mamy zamiar zrealizować, aby pozyskać klienta. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników, które wpływają na nasz biznes oraz zachowania docelowego klienta. Jak do tego podejść?

Strategia marketingowa wiąże się z kompleksowym określeniem celów oraz działań, jakie mamy zamiar zrealizować, aby pozyskać klienta. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników, które wpływają na nasz biznes oraz zachowania docelowego klienta. Jak do tego podejść?

POLECAMY

Znaczenie marketingu w biznesie jest ogromne. Sprawne realizowanie działań w ramach odpowiedniej strategii mogą przynieść firmie wymierne korzyści. Rozważmy trzy najważniejsze składowe odpowiedniej strategii:

l analiza firmy

l cele biznesu

l marketing

Analiza biznesu – Analiza firmy

Do przeanalizowania całej działalności firmy dobrze jest wykorzystać analizę SWOT. Ta koncepcja pozwoli nam odkryć słabe oraz mocne strony (wiążące się raczej z wewnętrznymi procesami), ale także zagrożenia i szanse (dotyczące elementów zewnętrznych). W tym wypadku przyda nam się obiektywne na własny biznes. Warto także spojrzeć na:

l działania konkurencji

l jaka jest nasza wartość dodana

l jaka jest nasza misja

l co chcemy zaoferować innego od konkurencji naszym klientom

l co jest hamulcem dla naszego rozwoju

l jakie są elementy, które można byłoby usprawnić

l jakie są bariery na wejście bądź ekspansję na danym rynku

Cele biznesu – Cele firmy

Ta kwestia wydaje się banalna, jednak wiele firm nie robi cyklicznych ewaluacji swoich celów, co hamuje rozwój biznesu. Na pomoc przychodzi znana dla praktyków zarządzania koncepcja SMART, czyli nasz cel powinien być:

l Specific – określony, ściśle zdefiniowany, dokładnie doprecyzowany.

l Measurable – mierzalny – tutaj pomogą nam wskaźniki jakościowe oraz ilościowe,

l Realistic – realny do zrealizowania,

l Time – bound – określony w czasie – czas jest ramą, która pozwala domknąć cele i nadać tempa działaniom

Marketing – Marketing firmy

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy