Dołącz do czytelników
Brak wyników

Starlink: rynek reklamy po III kw. 2014 - wzrost o 2,6%, dzięki wydatkom na reklamę telewizyjną, internetową i radiową

Artykuł | 14 listopada 2014 |
0 423
Starlink przygotował kwartalne podsumowanie sytuacji na rynku reklamy w Polsce.  W okresie od stycznia do września 2014 roku, dzięki zwiększeniu wydatków na reklamę telewizyjną, internetową i radiową, dynamika wydatków reklamowych w ujęciu netto wyniosła +2,6%, co oznacza wzrost o 129,6 mln złotych wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Starlink przygotował kwartalne podsumowanie sytuacji na rynku reklamy w Polsce.  W okresie od stycznia do września 2014 roku, dzięki zwiększeniu wydatków na reklamę telewizyjną, internetową i radiową, dynamika wydatków reklamowych w ujęciu netto wyniosła +2,6%, co oznacza wzrost o 129,6 mln złotych wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

POLECAMY

Wartość netto rynku reklamowego po trzech kwartałach br. Starlink szacuje na ponad 5 mld 139 mln złotych, przy uwzględnieniu wartości product placement.

Podsumowanie aktywności reklamowej w sektorach

W analizowanym okresie widoczny był wzrost budżetów reklamowych dziesięciu sektorów i spadek wydatków w przypadku sześciu. Czynnikiem, który w największym stopniu pozytywnie oddziaływał na kondycję rynku reklamy, był wzrost wydatków na reklamę sektora produkty farmaceutyczne ileki, a także stabilny poziom wydatków sektora FMCG (+0,5%).

Podobnie jak w pierwszym półroczu, także w trzecim kwartale firmy farmaceutyczne nie zmniejszały tempa wzrostu wydatków reklamowych. Komunikacja tego sektora w dalszym ciągu koncentruje się wokół trendu związanego ze zdrowym i aktywnym trybem życia.

Pozytywnym sygnałem dla rynku jest dodatnie saldo wydatków na reklamę sektora FMCG (więcej o 6 mln złotych, dynamika +0,5%). W największym stopniu wydatki zwiększył segment napoje i alkohole, co miało związek z mundialem i okresem letnim. Liderem wydatków od początku roku był handel, który w trzecim kwartale zwiększył wydatki o 16,6 mln złotych. Najaktywniejsze reklamowo pozostają markety wielobranżowe i dyskonty, sklepy i hurtownie spożywcze, a w dalszej kolejności markety oferujące AGD i RTV, markety sportowe, a także sieci drogeryjne i e-commerce.

Sześć innych sektorów, oprócz wyżej wspomnianych, zwiększyło wydatki łącznie o ponad 126,6 mln złotych: motoryzacja, media, książki, CD i DVD, czas wolny oraz sprzęty domowe, meble i dekoracje, odzież i dodatki, pozostałe (głównie za sprawą kampanii politycznych i usług dla biznesu).

Na dynamikę rynku reklamy negatywnie oddziaływały natomiast spadające budżety sektorów: finanse i telekomunikacja. Łącznie przeznaczyły one na reklamę o 47,2 mln zł mniej niż w okresie styczeń – wrzesień ubiegłego roku (dynamika -4,5%).

Podsumowanie sytuacji na rynku mediów

W okresie od stycznia do września 2014 spadały przychody reklamowe prasy, kina oraz w niewielkim stopniu reklamy zewnętrznej, natomiast wzrostowa dynamika przychodów charakteryzowała Internet (wzrost o 6,4%), radio (wzrost o 6,4%) oraz telewizję (wzrost o 6,3%). Łączny udział w rynku reklamy TV i reklamy online wynosi już blisko 75%. W przypadku reklamy online najbardziej dynamicznie rośnie reklama wideo emitowana in-stream, jednak wzrost ten wyhamował w trzecim kwartale do 13,8% wobec 29,0% w poprzednim okresie. W okresie lipiec – wrzesień nastąpiła również poprawa wydatków na reklamę graficzną – aż o 6,2%.

Trzeci kwartał 2014 r. to czwarty z kolejnych jedenastu, który przyniósł istotny wzrost na rynku reklamy telewizyjnej. Starlink szacuje wielkość rynku telewizyjnego w okresie styczeń – wrzesień 2014 r. na 2 661,5 mln złotych, wliczając w to wszystkie formy reklamy. W trzecim kwartale odnotowano duży wzrost wartości sprzedanych spotów reklamowych, a także sponsoringu i product placement’u. Spodziewane przyspieszenie w tych formach nastąpiło wraz ze startem jesiennych ramówek pełnych programów umożliwiających lokowanie produktu. Łącznie w okresie od stycznia do września 2014 r. wydatki na wszystkie formy reklamy telewizyjnej wzrosły o 157,0 mln złotych, tj. o 6,3%, wliczając w to przychody z lokowania produktu. Rynek spotów wzrósł o 6,2%, czyli o niemal 140,8 mln złotych. Inwestycje w reklamę TV zwiększało aż trzynaście sektorów, w tym najwięcej branża farmaceutyczna, a także sektor handel. Oznaką ożywienia na rynku reklamy TV jest wzrost wydatków na reklamę sektora telekomunikacja, a także finanse, które w pozostałych mediach zmniejszyły wydatki reklamowe. Największy spadek w tym medium odnotował sektor żywność.

Wydatki na reklamę online wzrosły w okresie styczeń – wrzesień 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,4%, to jest o 70,1 mln złotych. Wydatki reklamowe w tym medium zwiększyło dziesięć sektorów, z czego najwięcej: sektor pozostałe - głównie nieruchomości i usługi budowlane, a także usługi dla biznesu, motoryzacja, a także media, książki, CD i DVD. Wśród spadków najbardziej wyróżnia się redukcja budżetów sektora finanse.

Radio ma za sobą świetne trzy kwartały. W okresie od stycznia do września jego przychody reklamowe wzrosły o 6,4% (niemal o 24 mln złotych).  Liderem wydatków w tym medium był se...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy