Ranking Agencji według feeincome za rok 2016. START!

Aktualności
Związek Firm Public Relations rozpoczął pracę nad przygotowaniem V edycji rankingu agencji PR według feeincome. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja 2017r. od firm zrzeszonych i niezrzeszonych w ZFPR.

Związek Firm Public Relations rozpoczął pracę nad przygotowaniem V edycji rankingu agencji PR według feeincome. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 maja 2017r. od firm zrzeszonych i niezrzeszonych w ZFPR.

POLECAMY

Jak w latach ubiegłych,ranking będzie koncentrował się na doradztwie komunikacyjnym oraz przychodach z honorariów celem pokazania właściwego dla polskiego rynku charakteru usług PR. Taka metodologia badania pozwala na ukazanie faktycznej pozycji agencji na rynku,Na potrzeby rankingu „feeincome” zdefiniowano jako różnicę pomiędzy przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów.

Prezentowane w rankingu wyniki będą weryfikowane w drodze audytu finansowego przez niezależną firmę audytorską, a audyt obejmie nadzór nad procesem gromadzenia danych, ich weryfikację oraz przygotowanie raportu.Ranking ma charakter otwarty, co oznacza że biorą w nim udział zarówno agencje zrzeszone, jak i agencje spoza Związku, których główną działalnością jest świadczenie pełnego zakresu usług public relations oraz grup kapitałowych spełniających powyższy warunek. Otwarte uczestnictwo w rankingu pozwoli na stworzenie adekwatnego do rzeczywistości obrazu branży public relations w Polsce. Z tego powodu organizator zachęca do udziału w rankingu jak największą liczbę podmiotów.

Podsumowując ubiegłoroczną edycję, łączna wartość przychodów agencji PR wygenerowanych z honorarió...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy