Polski Internet pozna Panią 45+ E-commerce w Polsce wypada słabo na tle krajów zaawansowanych cyfrowo

Aktualności
W wielu krajach Europy kobiety powyżej 45. roku życia są tak samo aktywne na rynku e-commerce, jak młodsze osoby. W Niemczech płeć piękna w wieku 45-54 lata stanowi największą część tego sektora, z wynikiem prawie 8 mln kobiet robiących zakupy online. W Polsce natomiast aż 2 miliony kobiet po 45. roku życia jest wykluczonych cyfrowo, wynika z Raportu Aasa - Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, opracowanego we współpracy z Kantar Public. Oznacza to duże straty dla rynku, ale pokazuje także ogromny potencjał jego rozwoju w przyszłości.

W Czechach i Niemczech około 80 proc. społeczeństwa ma dostęp do Internetu. W krajach skandynawskich, takich jak, Norwegia, Finlandia czy Dania jest to nawet około 90 proc2. Powszechne korzystanie z sieci ma duży wpływ na rozwój e-handlu w tych krajach.

Około 45 proc. Czechów robi zakupy przez Internet. W Danii, Finlandii i Norwegii jest to już około 60 proc. społeczeństwa. W Niemczech 2/3 mieszkańców, a największą grupę użytkowników e-commerce stanowią osoby po 45. roku życia. Jest ich prawie 22 miliony, z czego aż 12,9 miliona to kobiety. W Czechach, Danii, Finlandii i Norwegii aktywnych użytkowników w tym wieku jest ponad 1 mln w każdym z krajów, a około połowę tej grupy stanowią kobiety34.

Widać zależność między tak wysokimi wskaźnikami dotyczącymi robienia zakupów przez Internet a odsetkiem osób w danym kraju korzystających z Internetu. Może to być wynikiem szeregu lokalnych działań, ukierunkowanych na aktywizację cyfrową różnych grup wiekowych społeczeństwa, równolegle do powszechnej digitalizacji. Prawdopodobnie to właśnie dzięki temu osoby powyżej 45. roku życia w tych krajach są tak samo, a czasami nawet bardziej, aktywnymi użytkownikami rynku e-commerce niż młodsze grupy wiekowe.

Polska na tle krajów zaawansowanych cyfrowo
1 //www.eshopworld.com/blog-articles/
2 //www.statista.com
3 //www.eshopworld.com/blog-articles/
4 //www.gemius.com/e-commerce-news/gemius-who-are-the-internet-users-in-selected-european-countries.html

W Polsce dostęp do Internetu ma tylko 63 proc. społeczeństwa5. Natomiast aktywnych użytkowników e-commerce jest 49 proc., czyli 19,2 miliona. Wartość lokalnego rynku wynosi około 25 miliardów PLN, czyli 6,8 miliardów USD. Podobny wynik mają siedmiokrotnie mniejsze od Polski pod względem liczby mieszkańców kraje skandynawskie. W Danii rynek e-commerce wyceniany jest na 4,5 miliarda USD, w Finlandii na 5,2 miliarda USD, a w Norwegii na 6,7 miliarda USD6. Wartość największego rynku niemieckiego to 56,2 miliarda USD.

Co sprawia, że pod względem rozwoju e-handlu Polki i Polacy są na poziomie kilkakrotnie mniejszych państw? Może to mieć związek nie tylko z zasobnością ich portfela, lecz również z ograniczoną aktywnością w Internecie, zwłaszcza w przypadku osób starszych. Tylko 5,4 mln Polaków po 45. roku życia korzysta z usług e-commerce, z czego 3,2 mln to kobiety.

Natomiast najnowsze badania wykazały, że aż 2 miliony kobiet w tym wieku jest wykluczonych cyfrowo. Jak wynika z Raportu Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017, opracowanego we współpracy z Kantar Public w Polsce, większość z nich ma problem nawet z najprostszymi aktywnościami w Internecie. Ponad połowa jako niedostateczne ocenia swoje umiejętności związane z obsługą komputera (59 proc.) i wyszukiwaniem informacji w sieci (57 proc.). Najniżej Polki wykluczone cyfrowo oceniają swoje umiejętności w zakresie robienia zakupów przez Internet (78 proc.) i płatności internetowych (73 proc.).

Edukacja cyfrowa warunkiem rozwoju
W odpowiedzi na te potrzeby firma Aasa Polska, zleciła badanie opinii dotyczące skali wykluczenia cyfrowego wśród Polek 45+ oraz uruchomiła akcję edukacyjną „Aasy Netu”. Celem kampanii jest zachęcenie dojrzałych kobiet do podniesienia swoich umiejętności cyfrowych, ponieważ – jak wynika z ostatniej Diagnozy Społecznej – w Polsce to one są najbardziej narażone na wykluczenie digitalowe7.

Na potrzeby akcji powstała platforma aasynetu.pl zawierająca bezpłatne materiały instruktażowe, pokazujące jak korzystać z Internetu, pisać maile, wysyłać zdjęcia, prowadzić rozmowy on-line oraz wyszukiwać informacje w sieci. Zamysłem organizatorów jest także zmotywowanie młodszych pokoleń do czynnego wspierania w nauce swoich mam, babć i sąs...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy