Mindshare Polska: TV Light Viewers pod lupą

Aktualności
Zjawisko TV Light Viewing dotyczy dzisiaj ok. 20% użytkowników internetu. Osoby rzadko spędzające czas przed szklanym ekranem lub w ogóle nieoglądające telewizji stanowią niejednorodną grupę odbiorców, która różni się m.in. sposobem konsumpcji poszczególnych mediów. Zjawisko TV Light Viewing oraz jego wpływ na planowanie komunikacji prezentuje Mindshare Polska w swoim najnowszym badaniu.

Zjawisko TV Light Viewing dotyczy dzisiaj ok. 20% użytkowników internetu. Osoby rzadko spędzające czas przed szklanym ekranem lub w ogóle nieoglądające telewizji stanowią niejednorodną grupę odbiorców, która różni się m.in. sposobem konsumpcji poszczególnych mediów. Zjawisko TV Light Viewing oraz jego wpływ na planowanie komunikacji prezentuje Mindshare Polska w swoim najnowszym badaniu.

POLECAMY

Mianem TV Light Viewers można określić dzisiaj nieco ponad 1/5 polskich internautów, przyjmując   za kryterium oglądanie telewizji przez max. godzinę dziennie lub nieoglądanie jej w ogóle. TV Light Viewers to przede wszystkim osoby młode – ponad 60% z nich jest w wieku do 34 lat, mieszkający głównie w największych miastach Polski. Na tle pozostałych internautów, TV Light Viewers rzadziej sięgają po prasę oraz chodzą do kina. W porównywalnym stopniu korzystają natomiast z internetu i częściej oglądają treści wideo, co naturalnie kojarzy się z kompensacją niższej konsumpcji telewizji.

Osoby oglądające TV rzadko lub wcale to grupa wewnętrznie zróżnicowana, zarówno pod względem socjodemograficznym, jak też konsumpcji wideo w sieci. Analizując te zmienne w ramach najnowszego badania, Mindshare podzielił TV Light Viewers na 4 segmenty.

Największą podgrupę stanowią Wielbiciele krótkich treści, którzy – zgodnie z nazwą – najczęściej oglądają krótsze formy materiałów wideo, rzadziej – materiały dostępne w ramach serwisów VoD. Drugi pod względem wielkości jest segment Fanów wiadomości, którzy skupiają się na informacyjnym charakterze konsumowanych treści. Internautów funkcjonalnych charakteryzuje ogólnie niska konsumpcja wszelkiego rodzaju mediów (wideo w sieci nie oglądają praktycznie w ogóle), z kolei Preferujący wideo online – to osoby, które najintensywniej korzystają z wideo online, w tym także na serwisach VoD. Ten ostatni segment wraz z Wielbicielami krótkich treści, to dwie najbardziej potencjalne grupy odbiorców komunikacji materiałów wideo w internecie. By efektywnie dotrzeć do Internautów funkcjonalnych oraz Fanów wiadomości warto poszukać innych niż wideo form komunikacji online.

– Przeprowadzone badanie dostarczyło istotnych wniosków dotyczących planowania komunikacji w kanałach digital. Dzięki niemu wiemy, że wideo w internecie jest ważnym, ale nie uniwersalnym punktem styku dla wszystkich konsumentów, do których nie możemy dotrzeć z przekazem za pomocą telewizji – zaznacza Karolina Chołuj, Director, Business Planning w Mindshare Polska.

– Chcąc jak najefektywniej wykorzystać tę wiedzę oraz dostępne dane pod kątem codziennej pracy domu mediowego, wspólnie z Xaxis wdrażamy narzędzie pozwalające identyfikować TV Light Viewers w sieci na podstawie ich zachowań w kanałach cyfrowych. Dzięki temu mamy możliwość jeszcze lepiej planować komunikację, która stanowi alternatywę dla telewizji – dodaje Anna Nowak, Partner, Invention w Mindshare Polska.

Szczegółowe wnioski z badania konsumpcji telewizji wśród internautów – Eksploracja zjawiska
TV Light Viewing są dostępne dla Klientów domu mediowego Mindshare Polska.

 

***

O badaniu Mindshare Polska

Badanie konsumpcji telewizji wśr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy