Jaki jest stan polskiego marketingu?

Aktualności

Jak marketing odpowiada na spowolnienie gospodarcze? Czy strategiczna przezorność polskich firm to ostrożność rynkowa czy zapowiedź cięcia kosztów i inwestycji?

Odpowiedzi przynoszą badania ekspertów CIMO (Chartered Institute of Marketing Officers), którzy są posiadaczami najbardziej prestiżowych na świecie kwalifikacji profesjonalnych w dziedzinie marketingu. Marketerów, którzy zarządzają działaniami marketingowymi w organizacjach uznanych na rynku polskim i światowym. 

POLECAMY

CIMO przewidują, że główne źródła przyszłego wzrostu firm na rynku pochodzić będą z wejścia na nowe rynki, wykorzystania potencjału silnej marki oraz eksploatacji partnerskich relacji z klientami i partnerami biznesowymi.

CIMO wskazali, że już dla ponad 40% firm zrównoważony rozwój ma znaczenie i wpływa na ich strategię. Jeśli spojrzeć z perspektywy najbliższych lat na rolę zrównoważonego rozwoju w strategii firmy, to dla ponad 25% badanych firm będzie kluczowym filarem w ich strategiach, a dla kolejnych prawie 40% jego rola wzrośnie. Jedynie dla 1% badanych organizacji rozwój zrównoważony nie będzie odgrywał żadnej zauważalnej roli.

Budowanie marek na podstawie wartości będzie miało znaczenie w odniesieniu do praktycznie wszystkich interesariuszy. Największe jednak – w przypadku klientów i pracowników. Ponad 40% badanych jest przekonanych, że marka oparta na wartościach już dzisiaj wpływa na decyzje klientów w dużym stopniu. Jednocześnie prawie ¾ CIMO wierzy, że w kolejnych latach fakt, że marka budowana jest na wartościach, będzie miała kluczowy wpływ na wybory klientów.

Strategiczna przezorność marketerów objawia się nie tylko wysoką świadomością inwestycji w fundamenty rozwoju organizacji (marka, relacje z klientami, wejście na nowe rynki, działania digital), ale także potrzebę zaadresowania wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w działaniach strategicznych i operacyjnych.

Pełen raport dostępny jest na stronie https://questus.pl/cimo-standards-foresight/

 

 

Przypisy