Hashtagnation - siła pokolenia selfie [raport]

Aktualności
Niemal dla wszystkich media społecznościowe są główną platformą w kontaktach ze znajomymi, blisko połowa przyznaje, że marki są zasadniczym elementem ich życia, choć jednocześnie uważa, że te nie traktują ich wystarczająco poważnie. Lubią, kiedy firmy angażują ich do działania i − co najważniejsze − charakteryzuje ich wzrodzona zdolność rozumienia zasad marketingu.

Niemal dla wszystkich media społecznościowe są główną platformą w kontaktach ze znajomymi, blisko połowa przyznaje, że marki są zasadniczym elementem ich życia, choć jednocześnie uważa, że te nie traktują ich wystarczająco poważnie. Lubią, kiedy firmy angażują ich do działania i − co najważniejsze − charakteryzuje ich wzrodzona zdolność rozumienia zasad marketingu.

POLECAMY

To obraz młodej generacji hashtag – pokolenia selfie, które według wyników najnowszego Raportu Havas Worldwide „Hashtagnation – marketing dla pokolenia selfie” wyznacza trendy dzisiejszej komunikacji marek.

Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród ponad 10 tysięcy osób na całym świecie, w tym w Polsce, wskazują, że generacja Millennials, której zachowania konsumenckie zostały opisane w raporcie, prezentuje zupełnie odmienne wartości od tych, jakie można było obserwować wcześniej u podobnych grup. Jakie są  w takim razie nowe zasady gry, które wyznacza pozbawione kompleksów i intuicyjnie rozumiejące świat marketingu pokolenie selfie?
 

Nastała era konstruktorów

Pokolenie Millennials w przeciwieństwie do pokolenia swoich rodziców nie ma ochoty na bunt. Dla 92% ankietowanych w Polsce w wieku 16-25 lat bardzo ważne jest zaufanie rodziców. Pragną tworzyć i kreować otoczenie, w którym będą się czuli lepiej. To swego rodzaju „konstruktorzy”  − najważniejszą rolę odgrywają dla nich samowystarczalność i rozwiązania praktyczne. Aż 54% badanych w wieku 16-25 lat określa się jako osoby niezależnie myślące, wyznaczające trendy i takie, które jako pierwsze próbują nowych rzeczy.

Wychowani przez popkulturę

Blisko 60% młodych ludzi w Polsce w wieku 16-34 lat uważa, że popkultura miała znaczący wpływ na ich osobowość i zachowanie. I biorąc pod uwagę to, że kultura amerykańska nadal stanowi rdzeń światowej popkultury, ponad 50% młodych ludzi na świecie, głównie z krajów rozwijających się, przywiązuje do niej większe znaczenie niż do kultury lokalnej. Ma to również spore znaczenie dla marek, bo aż 48% ankietowanych czuje większą więź z produktami, które są wyraźnie widoczne w otaczających ich treściach muzycznych i filmowych, a 61% wykazuje lojalne zachowania względem brandów, które pasują do ich osobowości.

Młodzi w relacjach z markami

Dla 82% badanych młodych ludzi głównym narzędziem utrzymania kontaktu ze znajomymi są media społecznościowe. Prawie połowa badanych w wieku 16-34 lat w Polsce lubi, kiedy firmy angażują ich w akcje crowdsourcingowe albo w działania kreatywne, tj. tworzenie stylizacji bądź zabawnego filmiku związanego z wykorzystaniem produktów danej marki. Warunkiem sukcesu jest możliwość pokazania tego wszystkim z kręgu znajomych, a także baczne obserwowanie pod tym względem innych.

Jest to o tyle istotne, że niemal 40% osób w wieku 16-25 lat w Polsce potwierdza, że treści ich autorstwa są stale powielane bądź cytowane, co pozwala im na zbudowanie nie tylko swojej pozycji w świecie wirtualnym, ale również umocnienie poczucia własnej wartości.

Chociaż codzienność młodych ludzi opiera się na doświadczaniu świata marek, jednak aż 52% respondentów w Polsce w wieku 16-25 lat uważa, że te nie traktują ich wystarczająco poważnie. To istotny głos w dyskusji pomiędzy markami a młodymi, ponieważ aż 48% młodych Polaków twierdzi, że ich działania mogą pomóc marce osiągnąć sukces albo doprowadzić do jej porażki. Taki stan rzeczy spowodowały m.in. liczne aplikacje na smartfony, które dały pokoleniu selfie możliwość tworzenia spersonalizowanej strategii marketingowej. Wśród ankietowanych w wieku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy