Aasa Polska wśród partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Aktualności
Aasa Polska dołącza do grona strategicznych Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i podpisuje Kartę Różnorodności. Jest to kolejny element programu CSR realizowanego przez firmę. W tym roku Aasa Polska uruchomiła swoją pierwszą kampanię społeczną „Aasy Netu”, której celem jest minimalizacja wykluczenia cyfrowego Polek po 45-tym roku życia.

Do strategicznych celów Aasa Polska, technologicznej firmy finansowej specjalizującej się w udzielaniu pożyczek ratalnych, należą zrównoważony rozwój i uwzględnianie w codziennych działaniach problematyki społecznej, interesów klientów, partnerów i pracowników. Dołączenie do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) jest kolejnym krokiem w rozwijaniu odpowiedzialności biznesowej firmy.

POLECAMY

Program Partnerstwa FOB to platforma ponad 50 firm i organizacji z różnych branż, i regionów Polski. Jego głównym celem jest wspieranie firm w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi społecznie, a także umożliwienie im wymiany doświadczeń w różnych obszarach z tym związanych.

– Dołączenie do liderów CSR w Polsce jest dla nas równoznaczne z deklaracją, że traktujemy nasze zaangażowanie społeczne w sposób strategiczny. Zrealizowaliśmy ostatnio dużą kampanię CSR, która przyniosła wymierne korzyści jej adresatom, i zamierzamy kontynuować tego typu działania – podkreśla OvaisSiddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.– Cieszę się, że razem z FOB będziemy mogli przyczyniać się do rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a jednocześnie czerpać z doświadczeń innych firm członkowskich w tym zakresie.

– Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skupia liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. To  firmy, które nie tylko same działają zgodnie z tymi zasadami, ale też chcą się włączyć w rozwój koncepcji i upowszechnianie standardów zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. Witam serdecznie Aasa Polska w tym prestiżowym gronie i cieszę się, że będziemy mogli współpracować przy kolejnych projektach CSR-owych. Dobrym przykładem jest tu kampania edukacyjna „Aasy Netu”, która przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu, a którą wspieraliśmy patronatem portalu odpowiedzialnbiznes.pl – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kampania społeczna na rzecz włączenia cyfrowego

Największą dotychczasową inicjatywą firmy z zakresu społecznej odpowiedzialności jest kampania edukacyjna “Aasy Netu”,rozpoczęta w czerwcu 2017 roku i poświęcona wykluczeniu cyfrowemu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Aasa wynika, że największą grupą pozostającą poza zasięgiem Internetu są Polki między 45 a 70 rokiem życia. Jest ich prawie 2 miliony. Kampania była szeroko komentowana w mediach, a dotychczasowa liczba jej beneficjentów przekroczyła 20 tysięcy. 

– Nasza pierwsza kampania CSR, odpowiada na pilny problem społeczny w Polsce, jakim jest wykluczenie cyfrowe osób dojrzałych. Powstała w oparciu o badanie zrealizowane wśród naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników, których zapytaliśmy w jakie działania z zakresu CSR powinniśmy się zaangażować.Jednocześnie ma ona ścisły związek z tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i czym chcielibyśmy się dzielić – mówi OvaisSiddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.

Aasa Polska pochodzi ze Skandynawii, regionu, który wyróżnia się jednym z najwyższych współczynników digitalizacji społeczeństwa. Wdrożono tam wiele zaawansowanych usług elektronicznych, które mają służyć obywatelom. Jednym z głównych elementów tych działań była edukacja społeczeństwa i właśnie tego typu działania firma postanowiła przeprowadzić w Polsce.

– Jako firma oparta na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że dostęp do Internetu stanowi obecnie warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Chcieliśmy przenieść nasze doświadczenia w tym zakresie na grunt polski, aby pomóc osobom wykluczonym cyfrowo w zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu – dodaje OvaisSiddiqui.

Celem akcji edukacyjnej „Aasy Netu”, która wystartowała w czerwcu 2017 r. jest cyfrowa aktywizacja dojrzałych osób przy wsparciu młodszych. Na stronie aasynetu.pl udostępniono bezpłatny multimedialny program nauczania. Dzięki serii filmów i materiałów edukacyjnych, przy wsparciu eksperta Aasa i swoich bliskich, osoby początkujące w łatwy sposób uczą się np. pisać maile, wysyłać zdjęcia, prowadzić rozmowy on-line i wyszukiwać interesujące informacje w Internecie. W akcję zaangażowało się wielu pracowników firmy w ramach wolontariatu.

– Kampania CSR„Aasy Netu” to dla nas bardzo ważny krok w rozwoju naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Widzimy, że tego typu inicjatywy są potrzebne, dlatego szukamy kolejnych możliwości jej kontynuacji i reagowania na realne problemy społeczne z obszaru cyfryzacji w Polsce – mówi OvaisSiddiqui.

Partnerem honorowym kampanii jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a partnerami medialnymi portal Odpowiedzialnybiznes.pl oraz magazyn Głos Seniora.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Aasa Polska...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 drukowanych wydań magazynu Online Marketing
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy