Autor: Błażej Cybowski

Head of marketing Sembot.com | Agencja.com Absolwent fi lozofi i i marketingu z ponad 20-letnim doświadczeniem sięgającym jeszcze czasów sprzed ery internetu. Na koncie ma kilkanaście projektów e-commerce na skalę europejską, udział w innowacyjnych projektach wykorzystujących AI do analizy plików grafi cznych, zanim nastąpił wielki boom na AI. Aktualnie pełni funkcję head of marketing w projektach seryjnego przedsiębiorcy Bartosza Ferenca, m.in.: Sembot, Agencja.com, ecommerce.pl i kilku innych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Microsoft Advertising, OpenAI, Bing – hype czy rewolucja?

Microsoft Advertising i ChatGPT to dwie innowacyjne technologie, które na różne sposoby zmieniają sposób, w jaki dzisiaj postrzegamy reklamę i komunikację z klientami. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji i automatyzacji branża reklamowa staje na progu rewolucji, która ma przynieść jeszcze większą personalizację, skuteczność i efektywność działań marketingowych. Czy to tylko hype, czy może już teraz mówimy o rzeczywistej zmianie w podejściu do reklamy?

Czytaj więcej