Episerver wyróżniony w raporcie Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce

Episerver, globalny dostawca platformy w chmurze, służącej do inteligentnego zarządzania cyfrową treścią oraz handlem i marketingiem internetowym, po raz kolejny został wyróżniony w raporcie firmy Gartner „Magic Quadrant for Digital Commerce”. Wyróżnienie zostało przyznane za oferowanemożliwości w obszarze cyfrowego handlu B2C, B2B oraz B2B2C.

2017-05-18 10:11:59

Episerver, globalny dostawca platformy w chmurze, służącej do inteligentnego zarządzania cyfrową treścią oraz handlem i marketingiem internetowym, po raz kolejny został wyróżniony w raporcie firmy Gartner „Magic Quadrant for Digital Commerce”. Wyróżnienie zostało przyznane za oferowanemożliwości w obszarze cyfrowego handlu B2C, B2B oraz B2B2C.

Episerverzostał wyróżniony w raporcie za swoją kompletność wizji oraz umiejętnośćjej realizacji.
W ubiegłym roku firma poczyniła kluczowe inwestycje w celu wzmocnienia swoich możliwości w obszarze cyfrowego handlu, wprowadzając zarządzanie kampaniami omnichannel, personalizację opartą na sztucznej inteligencjioraz predictiveanalysis.Do grupy Episerver dołączyła bowiem między innymi firma Optivo, będąca liderem na rynku e-mail i omnichannel marketingu, umożliwiająca  tworzenie, realizację i mierzenie efektywności kampanii wielokanałowych. Ulepszona platforma Episerver Digital ExperienceCloudpozwala teraz firmom handlowym i marketerom przewidzieć zachowania i zamiary klientów, a następnie automatyzować dostarczanie im zróżnicowanych i indywidualnych digitalcommerceexperiences.

– Wierzymy, że ponowne wyróżnienie Episerver przez firmę Gartner w kategorii handlu cyfrowego przemawia za mocnymi stronami naszej ujednoliconej platformy przeznaczonej do zarządzania handlem i treścią– twierdzi James Norwood, Wiceprezes oraz Dyrektor ds. Strategii i Marketingu w Episerver. – Jako jedyny Challenger wyróżniony w raporcie „Magic Quadrant” wierzymy, że nasza platforma handlowa,oparta na Microsoft .NET z możliwością miejscowego zarządzania treścią stron internetowych (WCM), jest odpowiednio przygotowana do wspierania wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw B2B i B2C.

Platforma Episerver Digital ExperienceCloud pomaga organizacjom na całym świecie w tworzeniu, zarządzaniu oraz indywidualizowaniudigitalexperiences. Jest to możliwe dzięki wsparciu funkcjonalności w zakresie inteligentnej personalizacji oraz behawioralnego wyszukiwania na stronie. Platforma Digital ExperienceCloud – która może zostać wykorzystana w formie platformy jako usługi (PaaS) w chmurze Microsoft Azure lub platformy lokalnej – wspierana jest przez sieć ponad 900 partnerów. Wzmacniająoni pozycję ponad 8.800 liderów branży digital w 30 krajach, wpływając na przychody w obszarze omnichannel, sięgające ok. 18 mld USD na całym świecie.

Firma Gartner prowadzi szczegółowe badania związane z konkretnym rynkiem i opracowuje graficzne ujęcie oraz kryteria w celu oceny względnych wyników firm w odniesieniu do własnego spojrzenia na rynek.Bezpłatny raport„Magic Quadrant for Digital Commerce” firmy Gartner z 2017 r. można pobrać na stronie Episerver.

Więcej o raporcie„Magic Quadrant” firmy Gartner

Raporty„Magic Quadrant” pokazują pozycję konkurencyjnych marek na rynku w formie graficznej oraz zapewniają wizualne snapshotydotyczące kierunku rozwoju rynku, jego dojrzałości i uczestników. Raporty przedstawiają rynki wykorzystując dwuwymiarową matrycę, która ocenia sprzedawców w oparciu o kompletność ich wizji oraz możliwości realizacji.

Firma Gartner nie rekomenduje żadnych sprzedawców, produktów ani usług przedstawionych w swoich publikacjach badawczych, a także nie doradza użytkownikom technologii w wyborze tylko tych sprzedawców, którzy otrzymali wysokie oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzeniastanu faktycznego. Firma Gartner nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrażonej lub dorozumianej gwarancji dotyczącej jej badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub gwarancji przydatności do określonego celu.

 

 

Emilia Górska
Clue PR

ZNAJDŹ NAS: