VML Poland rozwija ofertę platform: Sitefinity, Drupal i Magnolia

VML Poland rozwija ofertę platform Web Experience & Content Management (WXCM). Od kilku lat zespół technologiczny agencji rozwija się w bardzo dużym tempie: liczba jego pracowników wzrosła do blisko 80 osób, zrealizowano projekty oparte m.in. na takich systemach jak Adobe Experience Manager, Liferay, Magnolia, Sitefinity i Sitecore. Po przetestowaniu i przeanalizowaniu różnych rozwiązań agencja postawiła na rozwój w swojej ofercie dwóch głównych produktów: Sitefinity (.NET) oraz Drupal (PHP).

2017-05-12 10:01:11

VML Poland rozwija ofertę platform Web Experience & Content Management (WXCM). Od kilku lat zespół technologiczny agencji rozwija się w bardzo dużym tempie: liczba jego pracowników wzrosła do blisko 80 osób, zrealizowano projekty oparte m.in. na takich systemach jak Adobe Experience Manager, Liferay, Magnolia, Sitefinity i Sitecore. Po przetestowaniu i przeanalizowaniu różnych rozwiązań agencja postawiła na rozwój w swojej ofercie dwóch głównych produktów: Sitefinity (.NET) oraz Drupal (PHP).

Ponadto, w przypadku zapotrzebowania na rozwiązania oparte na języku programowania Java, agencja utrzymuje niewielki zespół wdrażający system Magnolia. ,, VML na świecie jest silnym partnerem wielu dostawców rozwiązań klasy WXCM. Przez ostatnie lata mieliśmy okazję pracować z innymi naszymi oddziałami i przyjrzeć się bliżej temu, jak nasi koledzy, głównie w USA, rozwijają ofertę takich systemów jak AEM, Sitecore czy Sitefinity. Analizując potrzeby naszego rynku oraz zakres współpracy z innymi biurami, dla których świadczymy usługi produkcyjne, postawiliśmy na rozwój oferty wokół dwóch głównych systemów. Sitefinity jest naszą propozycją dla dużych serwisów zaprojektowanych zgodnie z koncepcją Component Based Design. To bardzo elastyczne rozwiązanie oferujące m.in. skalowalność, łatwość lokalizowania treści oraz personalizację contentu. Co więcej, pewne podobieństwa technologiczne pozwalają naszemu zespołowi realizować także projekty oparte na CMS Sitecore.

Z kolei Drupal jest naszą odpowiedzią dla mniejszych, bardziej „zamknietych” projektów. VML jest partnerem zarówno Progress Sitefinity, jak i Acquia Drupal, a kolejni nasi developerzy zdobywają indywidualne certyfikaty od tych dostawców. Jedną z naszych największych implementacji Sitefinity jest prowadzony od końca 2016 roku projekt migracji na tę platformę ponad 200 serwisów internetowych dużego klienta z branży FMCG.

VML Poland realizuje ten projekt w regionie EMEA przy współpracy z biurami VML w Londynie oraz w Kansas City.

 

Łukasz Majewski
VML Poland

ZNAJDŹ NAS: