Deloitte Digital z MuleSoftzawarły partnerstwo w celu przyśpieszenia transformacji cyfrowej firm

Współpraca umożliwi klientom sprawne i innowacyjne budowanie sieci aplikacji przy użyciu łączności prowadzonej przez API

2017-04-10 11:14:16

Współpraca umożliwi klientom sprawne i innowacyjne budowanie sieci aplikacji przy użyciu łączności prowadzonej przez API

 

Warszawa, 3 kwietnia 2017 r.Deloitte Digital i MuleSoft podpisały umowę o partnerstwie w Europie Środkowej, która rozszerza dotychczasową współpracę w Europie oraz globalnie. Partnerstwo wzmacnia usługi doradztwa technologicznego dla firm m.in.w zakresie zarządzania interfejsem programistycznym aplikacji (API) oraz projektów związanych z integracjądanych w oparciu o tę technologię. Jednym z głównych elementów współpracy będzie wsparcie dla banków w obszarze wdrażania dyrektywy PSD2.

 

Deloitte Digital CE, jako drugiw Europie, po Wielkiej Brytanii, rozpoczął współpracę zMuleSoft -dostawcą wiodącej platformy do budowy sieci aplikacji.Partnerstwo pozwoli Deloitte Digital i Mulesoftwspomóc klientów w m.in.:budowaniu architektury w chmurze oraz sieci aplikacji poprzezłączność prowadzoną przez API, przyspieszeniu innowacji przy wykorzystaniu API economy, a także wsparciu procesu transformacji cyfrowej.

 

– Obecnie praktycznie każda firma jest firmą technologiczną – musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z cyfryzacją. Dlatego łączność prowadzona przez API cieszysię popularnością w wielu sektorach, od telekomunikacji i mediów, po turystykę, nieruchomości czy bankowość i finanse– mówi Jan Michalski,SalesforcePractice CE Leader, Partner w Deloitte Digital. – Sprawnezarządzanie informacjami oraz całymi bazami danych jest kluczowe dla biznesu, tym samym dla naszych klientów. Współpraca z MuleSoft pozwala nam wzmacniać i rozwijać nasze kompetencje w tej dziedzinie, oferując kompleksowy pakiet usług–dodaje.

 

Partnerstwo zakłada również realizację projektów dla banków oraz firm z sektora fintechzwiązanych z wejściem w życie PSD2 - dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Jak zauważają eksperci Deloitte, wpłynie ona w znaczącym stopniu na kształt całego rynku usług płatniczych, a tym samym na działalność banków, instytucji płatniczych, podmiotów oferujących karty sklepowe, karty paliwowe, niezależnych operatorów bankomatów czy innych niebankowych dostawców usług płatniczych.

 

–Wiedza z zakresu implementacji systemów CRM i znajomość rynku ekspertów Deloitte Digital w połączeniu z narzędziem MuleSoft–AnypointPlatform, pozwoli klientom szybciej zrealizować ich cyfrowe cele. Partnerstwo umożliwia konsumentom budowę sieci aplikacji potrzebnych do wdrożenia cyfrowych innowacji,tworzenie nowych kanałów, a także poprawę w zakresiecustomerexperiences– mówi Guy Martin, Senior Director EMEA Partners, MuleSoft. –Razem przyspieszamytempo wdrażania innowacji i pokazujemy nowemożliwości jakie stoją przed naszymi klientami orazich klientami końcowymi – dodaje.

 

Współpraca obu firm już przekłada się na pierwszy projekt, realizowany dla firmy z sektora usług technologicznych w obrębie doradztwa informatyczno-technologicznego.

 

–Zdecydowaliśmy się na współpracę z MuleSoft, ponieważ jest to zintegrowana platforma, która w sposób unikalnywspiera pełen cykl życiaAPI i dzięki której największe przedsiębiorstwa na świecie mogą pochwalić się znakomitymi wynikami. Dodatkowo, partnerstwo ułatwia podłączenie do Salesforce, co pozwala Deloitte Digitalzaoferować kompleksowe usługi wdrożenia Salesforceobejmujące również  integrację z innymi aplikacjami przedsiębiorstwa– podsumowuje Radosław Całka, Architekt Korporacyjny w Deloitte Digital.

Katarzyna Sadło
Clear Communication Group

ZNAJDŹ NAS: