10 zjawisk, które zmieniły PR

W mojej najnowszej książce, "Nowy PR", przyglądam się najnowszym zmianom i trendom, które wpłynęły, lub które nadal wpływają, na współczesne public relations. Specjalnie dla czytelników "Magazynu Online Marketing" przygotowałam krótkie zestawienie najbardziej istotnych zjawisk. Chmura, zmiana modelu komunikacji, czy zmiany w algorytmach Google?

2017-01-17 10:55:07
Autor:
  1. Internet

Od niego wszystko się zaczęło. Powstanie internetu przeobraziło sposób, w jaki funkcjonuje gospodarka. Zmieniło funkcjonowanie przedsiębiorstw w różnych obszarach, w tym komunikacji marketingowej i PR. Zmieniło sposób prowadzenia tej komunikacji. „Rynki to rozmowy”, pisali autorzy „ClueTrain Manifesto” w 1999 roku. Ich tezy nadal pozostają aktualne. 

  1. Poprawa prędkości i przepustowości łącz internetowych

Pierwsze polskie serwisy internetowe, powstałe pod koniec lat 90., były statyczne, pełne tekstów i nielicznych, niewielkich obrazków. Wynikało to z niewielkiej prędkości i przepustowości łącz. Zmiany technologiczne na tym polu umożliwiły przesyłanie i udostępnianie większych plików. Obecne strony internetowe mają rozbudowaną grafikę i korzystają z wielu multimediów. Specjalista PR wysyła materiały prasowe mailem, ew. udostępnia link do strony www z cięższymi plikami.

  1. Multimedialność

Techniczna możliwość wykorzystywania multimediów spowodowała ich popularyzację. Obraz i dźwięk stały się tak samo ważne, jak tekst. Wykorzystanie wszystkich typów treści okazało się też bardziej angażować internautów w odbiór przekazu – dlatego jest ono rekomendowane na stronach www. Specjaliści PR, jako odpowiedzialni za treści na tych stronach, muszą znać już nie tylko zasady pisania tekstów. Muszą znać się również na tworzeniu wideo czy infografik.

  1. Przetwarzanie w chmurze

Wcześniej aplikacje komputerowe były instalowane na komputerach użytkowników. Powstanie tzw. chmur obliczeniowych spowodowało zaoferowanie nowego modelu udostępniania aplikacji odbiorcom. Płacą oni nie za instalację oprogramowania na komputerze, ale za dostęp do oprogramowania przez przeglądarkę (tzw. Software as a Service, SaaS). Dzięki temu koszty udostępnienia aplikacji są niższe, a specjaliści PR zyskali elektroniczne narzędzia ułatwiające ich pracę (wirtualne biura prasowe, narzędzia do wysyłek elektronicznych, itd.). Kolejna konsekwencja jest taka, że specjalista PR może pracować z dowolnego miejsca, w którym jest internet.

  1. Zmiany na rynku mediów tradycyjnych

Internet może być rozumiany jako technologia, ale jest też odrębnym medium, które rządzi się swoimi prawami. Przede wszystkim, dostarcza bieżących informacji szybciej niż media tradycyjne – prasa, radio i telewizja. Także dzięki zaangażowaniu samych internautów, którzy informują o ważnych wydarzeniach w swoim otoczeniu. Dlatego popularyzacja internetu wiąże się ze spadkiem czytelnictwa prasy, a szybko rozwijający się segment wideo online (konsumowany zwłaszcza przez młodszych użytkowników sieci) może z czasem zagrozić tradycyjnej telewizji.

  1. Zmiany w algorytmach Google

Innowacje wprowadzone w wyszukiwarce Google począwszy od 2011-2012 zaowocowały pojawieniem się pojęcia „content marketing”. To zbiór narzędzi z obszaru marketingu i PR, znanych i stosowanych już od dawna. Obecnie kładzie się na nie większy nacisk – pomagają w lepszym spozycjonowaniu stron internetowych. Z tego samego względu specjalista PR powinien interesować się optymalizacją treści pod wyszukiwarki internetowe (Search Engine Optimization, SEO) – ich zasady to też obowiązkowe wytyczne dla tekstów PR.

  1. Zmiana modelu komunikacji

Wraz z upowszechnieniem platform społecznościowych internauci dostali narzędzie do samodzielnego tworzenia i udostępniania swoich treści. Wcześniej była to domena wykwalifikowanych specjalistów. Organizacje utraciły kontrolę nad swoim przekazem. Nawet jeśli marka nie jest aktywna w sieci, zaktywizować się tam mogą jej klienci. I mówić o marce rzeczy niekoniecznie pozytywne. Dlatego specjalista PR powinien być świadomy, że jest raczej uczestnikiem dialogu niż jednostronnym nadawcą przekazu.

  1. Demokratyzacja internetu

W Polsce internet w latach 90. upowszechniał się głównie wśród inżynierów, studentów i pracowników największych firm. Stąd jego użytkownicy byli grupą wykształconą, a język, którym się posługiwali, był językiem ludzi wykształconych. Wraz z nadejściem tańszych i łatwo dostępnych technologii do sieci przyłączali się nowi internauci, w różnym wieku, o różnym wykształceniu i różnych kompetencjach w zakresie korzystania mediów. Internet stał się medium powszechnym – gdy piszę ten tekst, 74 proc. Polaków jest podłączonych do sieci.

  1. Zrozumiałość

Zrozumiałość przekazu wymusza nie tylko różnorodność użytkowników internetu, ale również wspomniane zmiany w algorytmach Google. Premiują one zrozumiały dla internautów i zgodny z tym, jakie zapytania do wyszukiwarki zadają, sposób opracowywania treści. Stąd tak duża obecnie popularność firmowych blogów, gdzie można posługiwać się językiem mniej formalnym, niż na stronie internetowej. Powstają też rozwiązania pozwalające sprawdzać zrozumiałość tekstów, takie jak aplikacja Jasnopis.pl.

  1. Mierzalność

Rozwiązania informatyczne rejestrują zachowania użytkowników. Dysponujemy zatem ogromną ilością danych na ich temat. Możliwe było zatem powstanie rozwiązań analitycznych, pokazujących skuteczność działań PR. W mediach tradycyjnych można było sprawdzić jedynie fakt publikacji przekazu, ewentualnie porównywać jego koszt do kosztów reklamy. W internecie możliwe jest prześledzenie całej ścieżki klienta – od momentu zetknięcia się z przekazem, do zakupu (za wyjątkiem sytuacji gdy część ścieżki odbywa się offline, co utrudnia pomiar). W każdym razie monitoring mediów to nie jedyne narzędzie, którym powinien posługiwać się specjalista PR – powinien on znać się również na analizie ruchu w serwisach internetowych, badaniach widowni mediowych czy analityce mediów społecznościowych.

To mój prywatny ranking zjawisk, które zmieniły prowadzenie działań PR. Miałam okazję doświadczyć ich wpływu na sobie samej, podczas mojej 15-letniej już przygody zawodowej w PR. Z fascynacją obserwuję kolejne pojawiające się zmiany technologiczne i trendy. Jestem bardzo ciekawa, dokąd jeszcze nas zaprowadzą.

ZNAJDŹ NAS: