Nowe oznakowania na lotnisku Chopina w Warszawie od agencji Walk

W ramach wygranego przetargu Lotniska Chopina w Warszawie agencja Walk zrealizowała kampanię informacyjno-ostrzegawczą połączoną z oznakowaniem kierunków dojścia do środków komunikacji na lotnisku.

2015-08-24 20:10:14

Walk był odpowiedzialny za przygotowanie oraz kompleksową realizację oznakowania lotniska w Warszawie. Zaprojektowane i wyklejone zostały kolorowe linie podłogowe, ściany, standy, podwieszane kubiki, tablice z ostrzeżeniami, mapy terminala oraz informacje na ścianach sygnalizujące pasażerom drogi do postoju rekomendowanych taksówek, przystanku autobusowego komunikacji miejskiej czy stacji kolejowej. Trasy w formie linii do każdego ze środków transportu zostały oznaczone odrębnymi kolorami oraz opatrzone informacjami o pozostałej odległości do pokonania. Ponadto wytyczono je w taki sposób, aby droga do przejścia była jak najkrótsza.

Dodatkowe oznaczenia i ostrzeżenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie pasażerów. To intuicyjne dostarczenie informacji wpierające orientację na lotnisku i wskazanie polecanych, bezpiecznych środków transportu.

ZNAJDŹ NAS: