Historia omnichannel największego sklepu piłkarskiego w Polsce

Omnichannel to jedno z najbardziej popularnych haseł podczas tworzenia strategii sprzedażowej wielu marek. Spędza sen z powiek nie tylko specjalistom PR & Marketing, ale również zarządowi firmy, dyrektorowi handlowemu, e-commerce menedżerom i wszystkim osobom odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży. Mimo iż każdy teoretycznie wie, czym jest wielokanałowe podejście do klienta, niewiele polskich marek w pełni wdraża popularną i ważną dla rozwoju marki strategię. Artykuł pokazuje historię marki, która przez swoje działania śmiało może omnichannel pisać przez duże „O".

2018-04-27 09:12:23

Od pewnego czasu w ko­munikacji marek wiele mówi się o wielokanało­wym podejściu. Omnichan­nel powoli staje się stan­dardem, wobec którego marki nie mogą przejść obojętnie. Spójność do­świadczeń zakupowych znaczy bowiem dzisiaj tyle, co być albo nie być w sektorze handlu. Jest to zapewne spowodowane dwoma czynnikami:

  • rewolucją technolo­giczną, która sprawiła, że zakupy w sieci są sprawne, bezpieczne i komfortowe,
  • zdobyciem silnej pozy­cji przez Milenialsów, jako najważniejszej obecnie grupy na­bywczej.

Badania pokazują, że pokolenie Y to grupa, która chętnie kupuje w sieci, doskonale radzi sobie z oddzieleniem wartościowego od reklamowego contentu oraz darzy zaufaniem te marki, które po­trafią zrozumieć siłę spersonalizowanej komunikacji. Jedną z firm, która wie, jak wielki potencjał niesie za sobą strategia omnichannel, jest R-GOL.

Kanały sprzedaży R-GOL.com

Firma R-GOL to jeden z największych w Polsce dystrybutorów sprzętu do piłki nożnej. Jest ona także producentem asor­tymentu piłkarskiego mar­ki R-GOL. Firma posiada cztery punkty sprzedaży, zlokalizowane w: Ostródzie, Gdańsku, Olsztynie oraz Warszawie. Oprócz salonów tradycyjnych fir­ma uruchomiła trzy sklepy internetowe oparte na dedykowanym oprogra­mowaniu i-systems. Sklep online R-GOL.com skiero­wany jest do wszystkich, którzy kochają piłkę nożną, R-GOL.net to sklep oferu­jący asortyment piłkarski kontrahentom bizneso­wym, natomiast klientami R-G O L.pro są zawodowi piłkarze. To jednak nie wszystkie kanały handlowe. W ubiegłym roku marka uruchomiła aplikację mobilną dla sklepu internetowego R-GOL.com. Firma obecna jest więc w wielu kanałach sprze­daży, które są z sobą powiązane i budują spójność zakupowych doświadczeń.

Placówki stacjonarne

Salony sprzedaży znaj­dujące się w Warszawie oraz Olsztynie wyposa­żone są w innowacyjne półki, które po umiesz­czeniu na nich obuwia wyświetlają niezbędne

informacje o produkcie, takie jak: specyfikacja technologiczna, dostępne rozmiary czy wersje kolorystyczne. Ponadto, w salonie znajdują się infokioski, które umożliwiają sprawdzenie dostępności produktowej oraz złożenie zamówienia w sklepie online marki. Ekrany dotykowe, które znajdują się w warszawskim oraz olsztyń­skim sklepie, zaciągają dane z systemu e-commerce, opartego na oprogramowaniu i-systems.

Systemy e-commerce

Firma R-GOL podjęła decyzję o wdrożeniu dedykowanych sys­temów e-commerce już w 2013 r., jednak start nowoczesnych sklepów internetowych zaplanowany został na 12 czerwca 2014 r., czyli dzień rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Sklepy internetowe doskonale poradziły sobie z peakiem sprzedażowym podczas mistrzostw, co pokazało, że marka posiada solidny, ska­lowalny i umożliwiający dalszy rozwój system sprzedaży online. Wraz z rozwojem sprzedaży w sieci marka potrzebowała możliwości sprawnego i prawidłowego przesyłania wielu danych. Chcąc zapew­nić automatyzację obiegu dokumentów i informacji sprzedażowych, system e-commerce musiał zostać zintegrowany z systemem klasy ERP. Początkowo był nim system Comarch Optima, jednak wraz z dalszym wzrostem sprzedaży podjęto decyzję o ponownej synergii systemu e-commerce, jednak tym razem z systemem Streamsoft Verto. Integracja systemu sprzedażowego z systemem do zarządzania przedsiębiorstwem, oprócz spójności danych, pozwoliła na wdrożenie wspólnej dla wielu kanałów gospodarki magazynowej. W konsekwencji wszystkie kanały sprzedaży budują przyjętą przez markę strategię omnichannel. Jednym z rozwiązań realizujących wielokanałowość sprzedaży jest usługa click &collect, dzięki której klienci marki mogą zakupić produkt przez sklep internetowy, a odebrać go w wybranym przez siebie salonie stacjonarnym marki.

Wszystkie sklepy online firmy działają w ramach multisklepu. Oznacza to, że posiadają wspólny panel administracyjny, a walidacja i zarządzanie całą sprzedażą następują z jednego miejsca. Sklepy internetowe, mimo iż są skierowane do różnych grup docelowych, zachowują spójność, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i designu.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna dla sklepu internetowego R-GOL.com urucho­miona została pod koniec 2017 r. Jest ona odpowiedzią na potrzeby konsumentów związane z możliwością komfortowego dokonywania zakupów za pomocą urządzeń mobilnych. Dla aplikacji mobilnej firmy R-GOL stworzono autorskie Front API, dzięki czemu zagwa­rantowano spójność danych w sklepie internetowym R-GOL.com i aplikacji mobilnej. Poprzez aplikację mobilną użytkownicy mogą m.in.: sprawnie dokonać zakupu czy sprawdzić dostępność produk­tową salonów stacjonarnych. Do ciekawych funkcjonalności aplikacji mobilnej zaliczyć należy także push notyfikacje, czyli wiadomości wysyłane bezpośrednio na aplikację mobilną, do określonej grupy odbiorców. Mogą posiadać one spersonalizowaną treść, dotyczącą np. zmiany statusu zamówienia, nowej promocji czy zapraszającą do odwiedzenia sklepu stacjonarnego marki. Badania pokazują, że otwieralność tego typu wiadomości jest znacznie wyższa niż infor­macji przesyłanych drogą e-mailową. Aplikacja mobilna R-GOL.com stworzona jest dla systemów Android oraz iOS.

Wybrane efekty

Nowe systemy e-commerce oraz aplikacja mobilna w pełni od­powiadają na oczekiwania klientów marki. Potwierdzają to dane dotyczące wzrostu sesji w latach 2014-2017. Dedykowane sklepy internetowe uruchomione zostały w czerwcu 2014 r. Już w drugim półroczu 2014 r. firma R-GOL uzyskała wzrost liczby sesji w stosunku do pierwszego półrocza o 82%. W 2015 r. w porównaniu z rokiem 2014 marka odnotowała wzrost o 88%. Rok 2016, w odniesieniu do roku 2015, przyniósł o 32% sesji więcej. Z kolei w roku 2017 odno­towano wzrost o kolejne 16% w zestawieniu z 2016 r.

Przyszłość omnichannel

W najbliższym czasie istotne będą rozwiązania omnichannel związane z synergią beaconów, aplikacji mobilnej i systemu e-commerce. Dzięki nim pracownicy sklepu stacjonarnego marki będą wiedzieć, kim jest osoba znajdująca się w salonie i jakie produkty firmy ostatnio zakupiła. Będą mogli podejść do klienta i zaproponować mu spersonalizowaną ofertę. Ponadto, wiedząc, że w ostatnim czasie klient był w konkretnym salonie sprzedaży, marka będzie mogła jeszcze bardziej indywidualizować treść push notyfikacji. Wszystko po to, aby dostarczyć spójne doświadczenia w wielu kanałach sprzedaży i stworzyć ofertę odpowiadającą na realne potrzeby współczesnego konsumenta.

Artykuł powstał przy współpracy z Martyną Krawczyk - PR & Marketing i-systems

ZNAJDŹ NAS: