Poznaj wyniki XI Badania wykorzystania poczty elektronicznej w Polsce [raport]

Już po raz jedenasty zrealizowaliśmy badanie nt. wykorzystania poczty e-mail w Polsce. Projekt ten, wpisany na stałe w działalność SARE, pozwala obserwować trendy na rynku e-mail marketingu i ewolucję wpływów tego narzędzia na sukces w biznesie.

2014-12-09 12:35:07
O co pytaliśmy? 
  • W jaki sposób wykorzystują e-mail marketing w pracy osoby z działów marketingu, PR, dyrektorzy i właściciele firm?
  • Jakie są ich preferencje w kontekście użytkowania poczty elektronicznej?
  • Czy e-mail marketing utrzymuje swoją pozycję lidera pośród narzędzi marketingu online?
Same wyniki potwierdzają tendencje panujące na rynku, ale też bywają zaskakujące. Następuje pewne przewartościowanie w sposobie korzystania z poczty elektronicznej. Aż 32% ankietowanych posiada 5 i więcej kont pocztowych. Czyli co trzeci badany posługuje się 5 różnymi adresami oraz skrzynkami. Użytkownicy często zakładają konta w celach testowych (szczególnie w branży e-commerce), ale też generują dodatkowe adresy przez wzgląd na promocje i rabaty. Jedynie 8% badanych posiada 1 konto pocztowe albo nie ma go wcale. To o 3% mniej niż w roku ubiegłym.
 
 
Potwierdza się wzrost liczby otrzymywanych przez użytkowników wiadomości. Niemal połowa ankietowanych deklaruje, że codziennie otrzymuje średnio więcej niż 40 maili. Z tego 16% badanych ponad 100 wiadomości dziennie! Grupa osób, która otrzymuje mniej niż 20 maili dziennie (23%) maleje z roku na rok – w roku 2013 stanowiła 43% badanych.
 
 
E-mail wciąż króluje wśród kanałów komunikacji w Internecie! Potwierdza się to zarówno od strony klienckiej - 90% ankietowanych subskrybuje różnego rodzaju newslettery. Można dostrzec coraz większe zorientowanie na content – 92% zamawianych newsletterów to wiadomości o charakterze informacyjnym i branżowym. Jak i osób wysyłających - prawie 80% marketerów najczęściej wybierało właśnie tę formę dialogu z klientem. 
 
 
Czy marketerzy uważają, że dzięki e-mail marketingowi firma może osiągnąć wymierne korzyści? Tak, tak, tak! Potwierdza ten fakt 90% ankietowanych. Wynik ten utwierdza nas w przekonaniu, że ciągle rozwijane narzędzia wspomagające ten kanał komunikacji wpływają na wzrost sprzedaży i lepsze postrzeganie firmy. Warto więc inwestować w zaawansowane rozwiązania komunikacji z klientem.
 
Pobierz raport
 
Magazyn Online Marketing Polska jest patronem medialnym publikacji.
ZNAJDŹ NAS: